Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan M  [Clear All Filters]
2011
Alain Girard
Le Masson (Philippe, en religion Innocent), in: Dictionnaire de biographie française, 21:121 (2011), 17-18
[Girard 2011]
Anna Dlabačová
Een mogelijke historische context: kartuizers en devote vrouwen, in: Anna Dlabačová, Herp in de herberg. Een zestiende-eeuwse pelgrimsreis met elementen uit de Spieghel der volcomenheit, Antwerpen, 2011, 27-32 (= Ons geestelijk erf, 82:1)
[Dlabačová 2011]
Luc Dequeker
Het mysterie van het Lam Gods. Filips de Goede en de Rechtvaardige Rechters van Van Eyck, Leuven, 2011, X‐286 p., 54 ill. (= Annua Nuntia Lovaniensia, 63)
[Dequeker 2011]
2010
Till-Holger Borchert
Maria met het Kind, de heiligen Barbara en Elisabeth en Jan Vos (“Madonna van Jan Vos”) ca. 1443, in: Till-Holger Borchert (ed.), Van Eyck tot Dürer. De Vlaamse primitieven en Centraal-Europa 1430-1530. Catalogus, Tielt, 2010, 150, 1 ill.  
[Borchert 2010]
2009
B. Hartmann & H. Kretzers
De Martelaren van Roermond in het kader van de politieke en kerkelijke situatie van hun tijd met de "Historica relatio duodecim Martyrum Cartusianorum" van Arnoldus Havensius, vertaald door H. Kretzers, en andere bronnen, Oegstgeest, 2009, 175 p., 49 ill.
[Hartmann & Kretzers 2009]
Harald Walach
A medieval carthusian monk’s recipe to multiple kensho: Hugh of Balma's approach to mystical union and some striking similarities in modern Zen teaching, in: Studies in spirituality, 19 (2009), 199-225  
[Walach 2009] PDF-pictogram Walach_Hugo of Balma and mystical union.PDF (3.09 MB)
Rafał Witkowski
Michael of Prague O. Cart.: De quatuor virtutibus cardinalibus pro eruditione principum (Book II‐IV). A critical text and study, Salzburg, 2009, IV-333 p. (= Analecta Cartusiana, 6:2)  
[Witkowski 2009]
Rob Dueckers
De middeleeuwse handschriften van de Roermondse kartuis, in: Krijn Pansters (ed.), Het geheim van de stilte. De besloten wereld van de Roermondse kartuizers. Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling in het voormalige kartuizerklooster 'O.L. Vrouw van Bethlehem' te Roermond, maart - juni 2009, Zwolle, 2009, 140-157, 286-289, 8 ill.  
[Dueckers 2009a]
Eefje Bosmans
De Middelnederlandse vertalingen van Bonaventura's Lignum Vitae, in: Ons geestelijk erf, 80 (2009), 21-47, 2 ill.  
[Bosmans 2009]
2008
Anthony Ian Doyle
A manuscript of Petrus Dorlandus of Diest's Viola animae, in: Julian M. Luxford (ed.), Studies in Carthusian monasticism in the late Middle Ages, Turnhout, 2008, 155-162, 1 ill. (= Medieval church studies, 14)
[Doyle 2008] PDF-pictogram Doyle_Dorlandus’ Viola animae.PDF (923.01 KB)
Stephen M. Metzger
The manuscripts of writings by Ioannes Hagen de Indagine, O.Cart., in: Bulletin de philosophie médiévale, 50 (2008), 175-256
[Metzger 2008]
Louise Fredericq & Luc Knapen
Een meesterwerk van een kartuizer-houtdraaier geschonken aan de abdij van Ename rond 1760, in: Luc Knapen & Leo Kenis (eds.), Hout in boeken, houten boeken en de "fraaye konst van houtdraayen", Leuven, 2008, 311-314, 3 ill. (= Documenta libraria, 35)  
[Fredericq & Knapen 2008]
James Hogg
Mönche und Nonnen, die "das Bessere gewählt" hatten (Lukas 10,42). Eintrag “Kartäuser” für das Historisches Lexikon Bayerns in Internet, Salzburg, 2008, 95 p. (= Analecta Cartusiana, 277)
[Hogg 2008c] PDF-pictogram Hogg_Chauncy Maurice.PDF (1.27 MB)PDF-pictogram Hogg_Lanspergius Johannes Justus.PDF (1.02 MB)PDF-pictogram Hogg_Le Vasseur Leo.PDF (392.14 KB)PDF-pictogram Hogg_Love Nicholas.PDF (1.2 MB)PDF-pictogram Hogg_Margarete von Oingt.PDF (550.38 KB)PDF-pictogram Hogg_Oswald de Corda.PDF (650.08 KB)PDF-pictogram Hogg_Methley Richard.PDF (650.77 KB)
2007
Francesco Palleschi & Dominique Poirel
Le manuscrit C 103 Sup. de la Biblioteca Ambrosiana et les annotations marginales d’Adam Scot. Introduction et traduction, in: Robert Bindel & Pierre-Aelred Henel (eds.), Dom Innocent Le Masson, chartreux méconnu, Noyonnais oublié. Tricentenaire de la mort d'Innocent Le Masson (1627-1703), 51ème ministre général de l'Ordre des Chartreux, Noyon 8-11 mai 2003, Salzburg, 2007, 263-276 (= Analecta Cartusiana, 209)
[Palleschi & Poirel 2007]
James H. Marrow
The Master of Gerard Brilis, in: Maria Hofmann & Caroline Zöhl (eds.), Quand la peinture était dans les livres. Mélanges en l'honneur de François Avril à l'occasion de la remise du titre de Docteur Honoris Causa da le Freie Universität Berlin, Turnhout & Paris, 2007, 169-191, 17 ill. (= Ars nova. Studies in late medieval and renaissance northern painting and illumination, 15)  
[Marrow 2007] PDF-pictogram Marrow_Master of Gerard Brilis.PDF (5.76 MB)
Peter Cunich
Maurice Chauncy and the charterhouses of London and Sheen Anglorum, in: John Clark & Peter Cunich (eds.), The various versions of the Historia aliquot Martyrum Anglorum maxime octodecim Cartusianorum sub rege Henrico Octavo ob fidei confessionem et Summa Pontificis jura vindicanda interemptorum, by Dom Maurice Chauncy, dl. 1, Salzburg, 2007, 1-57 (= Analecta Cartusiana, 86:1)
[Cunich 2007]
Herman Mulder
Middelnederlandse Regel van Benedictus in Latijns kapittelboek — KB Brussel, hs. 394-98 (1373-1383) — Herne bij Edingen, Onze-Lieve-Vrouwekapel (voor de benedictinessen van Sint-Maria te Vorst bij Brussel), in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 9, Brussel, 2007, 1-2
[Mulder 2007a] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. 394-98.pdf (933.63 KB)
Caroline Frances Steyn
The music manuscripts of the nuns of Mont-Sainte-Marie de Gosnay, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l’Ordre des Chartreux: l’apport de l’archéologie. Actes du Premier Congrès international d’Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 327-334 (= Analecta Cartusiana, 245)
[Steyn 2007] PDF-pictogram Steyn_The music manuscripts of the nuns of Gosnay.pdf (2.61 MB)
2005
Christian De Backer
Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem bij Diest tussen 1748 en 1754, in: Bulletin van de Kring voor de geschiedenis van de farmacie in Benelux, 54 / 109 (2005), 53-62  
[De Backer 2005] PDF-pictogram De Backer_Medische zorgen voor het kartuizerklooster te Zelem tussen 1748 en 1754.pdf (1.21 MB)
Herman Mulder
Middelnederlandse recepten op schutblad van Latijnse codex — KB Brussel, hs. IV 18 (15e eeuw) — Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 7, Brussel, 2005, 46-47
[Mulder 2005b] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. IV 18.pdf (1.03 MB)
Herman Mulder
Middelnederlandse teksten in een Latijns ceremoniale voor kartuizers — KB Brussel, hs. 1954 (eind 15e eeuw) — Scheut (Anderlecht bij Brussel), Onze-Lieve-Vrouw van Gratie, in: Jan Deschamps & Herman Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België (voorlopige uitgave), dl. 7, Brussel, 2005, 1-3
[Mulder 2005a] PDF-pictogram Mulder_Brussel KB hs. 1954.pdf (1.57 MB)
James Hogg & Gerhard Schlegel
Monasticon Cartusiense. Dl. 3: Provincia Teutoniae, Provincia Angliae, Salzburg, 2005, XXX-620 p., 321 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)  
[MC 2005]
Harald Goder
Monnikhuizen / Monichusen, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 3, Salzburg, 2005, 161-172, 295-304, 13 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)
[Goder 2005]
Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck
Mont-Sainte Gertrude - Domus Hollandie, in: Augustin Devaux & Gabriël Van Dijck, Nouvelle Bibliographie Cartusienne. Cartusiana, dl. 3: Maisons de l'Ordre, Grande Chartreuse, 2005, 491-493  
[Devaux & VanDijck 2005j]
2004
Caroline Frances Steyn
The manuscripts of Gosnay, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 45 (2004), 225-236, 2 ill.  
[Steyn 2004] PDF-pictogram Steyn_The manuscripts of Gosnay.pdf (2.75 MB)

Pagina's