Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Claassens, Geert H.M.  [Clear All Filters]
2015
Geert H. M. Claassens
De Hernse Bijbel (ca. 1350-ca. 1400), in: Paul Gillaerts, Henri Bloemen, Youri Desplenter, Wim François & August den Hollander (eds.), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen, 2015, 125-150, 3 ill.
[Claassens 2015]
2014
Geert H. M. Claassens
Dietschen soe ic naest mach. Petrus Naghel en de kartuis van Herne als vertaalcentrum (1358-1388), in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 73-125, ill.
[Claassens 2014]
2013
Geert H. M. Claassens
Ende gaet inder sartroeysen ordine. De kartuizers en de Catharina van Siena-cultus in de Lage Landen, in: Stephen J. Molvarec & Tom Gaens (eds.), A fish out of water? From contemplative solitude to Carthusian involvement in pastoral care and reform activity. Proceedings of the Symposium Ordo pre ceteris commendatus held in Zelem, Belgium, Septermber 2008, Leuven, 2013, 211-230 (= Miscellanea Neerlandica, 41 / Studia Cartusiana, 2)
[Claassens 2013]
2007
Mikel M. Kors , m.m.v. Geert H. M. Claassens
De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, XVII-(3)-208-(4) p., 22 ill. (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)  
[Kors & Claassens 2007]
Geert H. M. Claassens
De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. [De Kartuizers in de Nederlanden. Zeventiende symposium van Signum, Roermond, zaterdag 27 oktober 2007], in: Signum. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeledeuwen, 19 (2007), 109-123  
[Claassens 2007b] PDF-pictogram Claassens_Vertaalactiviteiten in Herne.PDF (2 MB)
Geert H. M. Claassens
Ter inleiding: een veertiende-eeuwse vertaler in Herne, in: Mikel M. Kors (ed.) m.m.v. Geert H.M. Claassens, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Leuven, 2007, IX-XVII (= Publicaties van de Stichting Encyclopédie Bénédictine)
[Claassens 2007a]
2005
Geert H. M. Claassens
Cassianus in het klooster? Petrus Naghels vertaling van Cassianus’ Collationes Patrum, in: Pierre Delsaerdt & Evelien Kayaert (eds.), Abdijbibliotheken: heden, verleden, toekomst. Handelingen van het congres gehouden in Antwerpen op 10 december 2004, Antwerpen, 2005, 99-121 (= Uitgaven van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, n.s. 3)
[Claassens 2005] PDF-pictogram Claassens_Naghels vertaling van Cassianus' Collationes Patrum.PDF (1.97 MB)