Literatuur

[Blüm 1983g]346 BN 1 (1866), 736-737 [Bostius 1609f]1

DHGE 6 (1932), 1013 [Dorlandus 1608]390-3912

Fabricius 1858, dl. 1, 165 [Flament 1914] Foppens 1739, dl. 1, 1293

[Gaens & Hendrickx 2009]38 [Gruijs 1976]46

[Haass 1953] [Heitzmann 2004] [Hendrickx 1984e]98-100

Keussen 1892, dl. 1:1, 569 (nr. 111)

[Le Couteulx 1887-1891]dl. 6, 140, 292-293 [Le Vasseur 1890-1893]dl. 2, 338-339

[Meijknecht 1982]4 [Molin 1903-1906]dl. 2, 240-242 [Morotius 1681]82-835

NBC 2005b (beeld 113) NNBW 3 (1914), 806 NNBW 7 (1927), 819-821

PB Rueremonde (beelden 35-36)6 PB Rueremonde (beeld 57)7 PB Rueremonde (beeld 59)8 PB Rueremonde (beeld 65)9 [Petreius 1608]149-15010 [Petreius 1609g]11 Possevinus 1608, dl. 1, 172

[Scholtens 1927] [Scholtens 1939a]65 [Scholtens 1941] [Scholtens 1951a]18-19 Sutor 1609, 594-59612 Sweertius 1628, 15513

[Thijm 1875] Töpke 1884, dl. 1, 119, 120, 147 Töpke 1886, dl. 2, 369-373, 609 Trithemius 1494, 113r14

[Van der Aa 1869] [Van Hasselt 1886]27915

 • 1. Obiit ... anno ... sexto et quadragesimo post mille quadrigentos, 4. Id. Iulii (12 juli 1446).
 • 2. Obiit ... Anno millesimo, quadrigentesimo sexto, quarto Idus Iulii (12 juli 1446).
 • 3. Obiit .. anno 1446. IV. Idus Julii (12 juli 1446).
 • 4. Aanvullende recensie door Peter Nissen in Ons geestelijk erf, 56 (1982), 372-377.
 • 5. Decessit 4 Id. Iulii 1446 (12 juli 1446)).
 • 6. Op het einde van de aantekening worden een aantal bibliografen, zowel kartuizers als niet-kartuizers, van de 15e tot de 18e eeuw opgesomd die een biografische notitie hebben gewijd aan Bartholomeus van Maastricht. Allen vermelden, duidelijk in navolging van elkaar, dat de kartuizer is gestorven op 12 juli 1446 in plaats van op 16 juni 1446, de officieel aanvaarde overlijdensdatum. Sommigen hiervan staan opgetekend in de bibliografische lijst.
 • 7. Habuit olim haec alma cartusia [Roermond] viros aliquot celebres in scriptis ... et D. Bartholomeus ... obiit 1446, 12a julii.
 • 8. 1446, 12a Julii D. Bartholomaeus ... obiit 1446 20 (sic) Julii (met een onzekere correctie boven de laatste letters van de naam der maand: [ju]nii?), genoteerd uit een Catalogus omnium Priorum et quorumdam officialium cartusiae Ruremundae a sua fundatione 1376, collectus ex chartis capituli nostri generalis.
 • 9. † ch. 1447 [obiit] D. Bartholomaeus ... obiit 16° Kal. julii (16 Juin J.C.). Boven de Romeinse tijdrekening de omzetting: 16 Juin. Wat de initialen J.C, waarvan de verklaring van deze dagtekening herkomstig is, betekenen, is tot dusver onverklaarbaar: duiden zij op een persoon, de titel van een werk of een archivalische bron?
 • 10. obiit .. an. Domini 1446. IV. Id. Iulii (12 jui 1446).
 • 11. Obiit ... anno ... quadragesimo sexto supra millesimum quadrigentesimum, quarto Iduum Iulii (12 juli 1446).
 • 12. Obiit ... anno sexagesimo sexto post mille quadringentos (1466!).
 • 13. Obiit ... anno M.CCCC.XLVI. IV Idus Iulii (12 juli 1446).
 • 14. Moritur ... Anno Domini Mill. CCCC.XLVI. Indictione .IX. IIII. Idus Iulii (12 juli 1446).
 • 15. Sterfdag: XVI Kal. [Julii], d.i. 16 juni.