Codificatie

Bruno's erfenis leidde tot het vastleggen van de levensgewoonten der kartuizers door Guigo I. Hiermee was de codificatie van de orde een feit geworden, die zich in de opeenvolgende statuten verder zal ontwikkelen.

Historisch overzicht van de kartuizerregel
Bruno's erfenis
De Consuetudines van Guigo I
De ontwikkeling van de Ordestatuten
De kartuizerregel in de handschriftelijke overlevering