1.2 Kerkelijke en bestuurlijke ligging

Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1470-1474: provincia Picardiae Remotioris.2
1474-1572: provincia Teutoniae.

Binnen de cirumscriptie van de Kerk
tot 1559: bisdom Utrecht.3
vanaf 1559: bisdom Haarlem.4

Bestuurlijke ligging
...

  • 1. [Schoengen 1942b]28. [De Grauwe 2005k]223. [Gaens & De Grauwe 2006]129.
  • 2. In 1474 provincia Teutoniae genoemd.
  • 3. [Goffin 1991a]23 (nr. 18 op de kaart).
  • 4. Het bisdom werd in 1592 formeel opgeheven ten gevolge van de Reformatie, toen het een Apostolisch Vicariaat van de Hollandse Zending werd. In 1853 werd het opnieuw een bisdom. Vanaf 2009 werd het diocees het bisdom Haarlem-Amsterdam geheten.