1.2 Kerkelijke ligging

Binnen de circumscriptie van de Orde1
1314-1332: provincia Burgundiae.
1332-1411: provincia Picardiae.
1411- 1474: provincia Picardiae Remotioris.2
1474-1783: provincia Teutoniae.

Binnen de circumscriptie van de Kerk
1380-1390 (Westers Schisma): urbanistiche obediëntie (Rome), moederklooster Seitz (huidige Žiče in Slovenië).
1390-1410 (Westers Schisma): clementistische obediëntie (Avignon), moederklooster Grande Chartreuse.3
Kerkelijk ressorteerde Herne tot 1802 onder het bisdom Kamerijk. Nadien maakte het deel uit van het aartsbisdom Mechelen, sedert 1962 het aartsbisdom Mechelen-Brussel geheten.4

 • 1. [De Grauwe 2005b]98. [Gaens & De Grauwe 2006]93.
 • 2. In 1474 provincia Teutoniae genoemd.
 • 3. In de Kerk duurde het Westers of Groot Schisma van 1378 tot 1417. De eenheid werd in de Orde hersteld in 1410 vóór het officiële einde van het schisma in de Kerk in 1417. Zie Citekey: Chartreux 2007a niet gevonden130-133.
 • 4. H. Hasquin (red.) m.m.v. R. Van Uytven & J.-M. Duvosquel, Gemeenten van België. Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, dl. 1: Vlaanderen, Brussel 1980, 379.
  Enkele foute meldingen.
  Volgens [Delvaux 1972a]1429 (n. 1) werd Herne reeds in 1559 bij de herverdeling van de bisdommen in de Nederlanden ondergebracht bij het aartsbisdom Mechelen.
  [De Grauwe 2005b]98 beweert dat Herne, na deel te hebben uitgemaakt van het bisdom Kamerijk, werd ingelijfd bij het bisdom Doornik. Wellicht spruit deze vergissing voort uit de kerkelijke situatie van Sint-Pieters-Kapelle, administratief een van Herne afhankelijk dorp in het Hernegwoud. Zoals Herne behoorde deze nabuurschap tot 1802 toe aan het bisdom Kamerijk. In 1795 werd Sint-Pieters-Kapelle door het Frans Bewind bij de reorganisatie van de Zuidelijke Nederlanden opgenomen in het departement Jemapppes, dat in 1815 omgevormd werd tot de provincie Henegouwen. In de periode 1802-1967 maakte het deel uit van het bisdom Doornik. Sedert 1967 behoort het tot het aartsbisdom Mechelen, nadat deze taalgrensgemeente in 1963 naar het Nederlandstalige arrondissement Halle-Vilvoorde van de provincie Brabant (sinds 1995 Vlaams-Brabant) werd overgeheveld.
  Geheel verkeerd zijn volgende mededelingen: J. Charvet, Description des collections de sceaux-matrices de M. E. Dongé, Paris 1873, 52 (nr. 81) beweert dat Herne een deel was van het bisdom Toulouse; [Vallier 1891]149 plaatst Herne, nadat het van het bisdom Kamerijk was geweest, (heden) in het diocees Namen.