Hedendaagse en Vergelijkende spiritutaliteit

Algemeen
Anoniem [door een kartuizer monnik]
Alleen, in de stilte
in: Benedictijns tijdschrift, 68 (2007), 98-108. — Zie bijlage.

D'Alançon, Guillaume
Les sommets du silence
in: Famille chrétienne. Hebdomadaire catholique familiale, nr. 1916, 4-10 oktober 2014, 32-35, ill. — Zie bijlage.

De Lassus, Dysmas, O.Cart. & Aymeric Pourbaix [interview]
Des hommes ordinaires pour une vie hors de l'ordinaire
in: Famille Chrétienne, nr. 1968 (3-9 oktober 2015), 36-41.

De Smet, Erik & Tim Peeters
Iedere christen heeft stilte nodig
in: Kerk + Leven / Klapstoel, 10 december 2008. — Zie bijlage.

Nissen, Peter
Kartuizers: de stille kracht van het witte paradijs
in: VolZin. Opinieblad voor geloof en samenleving, 8 / 7 (3 april 2009), 24-27. — Zie bijlage.

Peeters, Tim
De ene spiritualiteit van Jezus en de vele spirituele wegen tot navolging. Mijmeringen na een bezoek aan de prior van La Grande Chartreuse
in: Emmaüs. Voor wie met Christus door de tijd wil gaan, 40 / 2 (2009), 5-12. — Zie bijlage.

Peeters, Tim
Leven in het hart van de Kerk: de kartuizers en de kerkelijke communio
in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 32 (2007), 422-431.1 — Zie bijlage.

Peeters, Tim
Vivere nel cuore della Chiesa: I certosini e la communio ecclesiale
in: Claretianum, 49 (2009), 195-206.2 —Zie bijlage.

Camaldulenzen
Mulitzer, Matthias
Die amerikanischen Einsiedeleien der Kamaldulenser von Monte Corona
in: Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis in die Neuzeit, dl. 4 [Analecta Cartusiana, 276:4], Salzburg 2012, 203-214.3 — Zie bijlage.

Peeters, Tim
Camaldulenzen vieren milleniumfeest. Duizend jaar als één dag
in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 5 / 23 (juni 2012), 62-72. — Zie bijlage.

  • 1. Heruitgave: [Peeters 2008].
  • 2. Italiaanse vertaling van het oorspronkelijk Nederlands artikel: Leven in het hart van de Kerk ... . Claretianum is een periodiek uitgegeven door het Istituto di Teologia della Vita Consacrata te Rome.
  • 3. "Zu den Bauten des 20. Jahrhunderts dieser Orden".