Bijzondere externe onderwerpen betreffende de Orde

Augustinus
[Gross 1959]

Benedictijnen
[Becker 1974]
[Grill 1981]
[Peeters 2009] met Franse vertaling [Peeters 2010b]
[Roth 1997]

Benedictus XIII
- Breve apostolicum Carthusianis concessum, pro consequendis indulgentiis ad versum illum hymni Te Deum: Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni ... (Avignon, 15 januari 1401)1

Bernardus van Clairvaux
[Winkler 1984]

Camaldulenzen
[Caby 2003]
[Peeters 2012]

Catharina van Siena
[Claassens 2013]
[Schmid 2006]

Christina Mirabilis
[Folkerts 2016]

Cisterciënzers
[Bauer 1977]
[Grill 1981]
[Köpf 2002]
[Mikkers 1983]
[Roth 1980]
[Roth 1995]
[Urbanski 1996]
[Van Dijk 2013]

Codifictatie van Windesheim
[Rüthing 1985]
[Van Dijk 1990]

Eckhart, Meester
[Faesen 2013]

Erasmus van Rotterdam, Desiderius
[Venard 1994]

Gerson, Jean
- Algemeen
[Gerz-von Büren 1973]
[Glorieux 1961]
[McGuire 1993]
[Rossmann 1982a]
- Epistola prima ad fratrem Bartholomaeum carthusiensem
[Hendrickx & Andriessen 1981]
- Tractatus contra impugnantes ordinem Carthusiensem (exerpten)2

Godsdienstpsychologie
[Roth 2001]

Grandmontains
[Zerfass 2015]

Grote, Geert
[Van Dijk 1991]
[Van Dijk 1993]
[Van Dijk 2006]
[Van Dijk 2013]

Guibertus van Nogent
- De institutis Carthusiensium monachorum (excerpten)3

Gulielmus van Saint-Thierry4
[De Bruijn 2001]
[Willeumier-Schalij 1950]

Heilige Roomse Rijk
[Chaix 1981b]
[Goder 1998]

Ignatius van Loyola
[Spaapen 1956]
[Spaapen 1957]

Imitatio Christi
- Keulse kartuizers5

Jacobus van Vitry
- De institutis Carthusiensium monachorum (excerpten)6

Jansenisme
[Cadry 1725]
[Chartreux 1725]
[Chartreux 1726]
[Sanchez s.d.]
[Van Kleef 1956]
- Recueil de pièces sur les Chartreux, à propos de l'affaire du Formulaire et de la bulle Unigenitus7

Jezuïeten
[Trippen 2015]

Kapittel van Zepperen (tertiarissen)
[Van Engen 2013]

Katharen
[Notz 1996]

Mande, Hendrik
[Mertens 1984]

Maria van Hout
[Kettenmeyer 1929]
[Van Dijk 2015]

Maria van Oisterwijk > Maria van Hout

Moderne Devotie
[Achten 1992]
[Gooskens 2013]
[Gründler 1984]
[Van Dijk 2007]

Nicolaus van Cues
[Mercier 2015]

Petrus Venerabilis
- De institutis Carthusiensium monachorum (excerpten)8

Radulphus de Rivo
[Mannaerts 2013]

Reguliere kanunnikessen
- Maaseik (Sint-Agnesklooster / Kapittel van Venlo)
[Van Aelst 2016]

Ruusbroec
[Faesen 2013]
[Mertens 1993]
[Verdeyen 1995]

Urbanus V
[Le Blévec 1991a]

Vrouw
[Bauer 1995]

Westers Schisma
[Bligny 1983]
[Bligny 2012]
[Zermatten 2011]

Zerbolt van Zutphen, Gerard
[Bauer 2000]

  • 1. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 115, nr. 1652: 4. Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB11035.
  • 2. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 115, nr. 1652: 4. Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB11035.
  • 3. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 115, nr. 1652: 4. Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB11035.
  • 4. Alhoewel Willem van Saint-Thierry († 1148) geen kartuizer was, heeft hij niettemin zijn stempel gedrukt op de spiritualiteit van de orde. Hij trad tussen 1100 en 1105 in bij de benedictijnen van Saint-Nicaise te Reims en werd in 1121 abt van Saint-Thierry (tot 1135) in de nabijheid van dezelfde stad. Intussen ontwikkelde hij een vriendschap met de cisterciënzer Bernadus van Clairvaux († 1153). In 1135 werd Willem cisterciënzer te Signy, waarvan hij de stichtingsakte in dat jaar mede had ondertekend. Over zijn contact met de kartuizers schrijft de jezuïet Paul Verdeyen het volgende: "Willem kwam in contact met deze vrij recente en originele kloosterstichting dankzij de eerste stichting van de Chartreuse in Noord-Frankrijk: het kartuizerklooster van Mont-Dieu in de Franse Ardennen, 23 kilometer ten zuiden van Sedan. De eerste monniken van deze gemeenschap kwamen in 1136 uit het moederklooster van Chartreuse. Bisschop Sanson van Reims bevestigde de stichting in 1142 en hij kwam de eerste kerk inwijden in 1144. Het bezoek van Willem vond plaats in het jaar 1143 ... In 1144 was Willem zo bevriend met prior Haymo, dat hij hem zijn bekendste geschrift kon aanbieden: de Brief aan de broeders van Mont-Dieu ... Het kartuizerklooter lag ongeveer vijftig kilometer ten oosten van Signy. Wij moeten veronderstellen dat Willem een hele tijd bij de kartuizers te gast is geweest ... Voelde Willem het verlangen om kartuizer te worden? De vraag is niet uit de lucht gegrepen want Willems vroegere abt, Joran van Saint-Nicaise, eindigde zijn leven als kartuizer te Mont-Dieu. Er bestaat geen enkele aawijzing dat Willem een gelijkaardig verlangen koesterde ... Het hoeft dus niet te verwonderen dat Willem een tijdlang te Mont-Dieu vertoefde. In ieder geval lang genoeg om de kluizen goed te kennen en ook de levenswijze van die nieuwe kluizenaars ... Op het einde van zijn leven heeft Willem al zijn geschriften aan de kartuizers van Mont-Dieu toevertrouwd. Zo staat het uidrukkelijk vermeld in het voorwoord van de Gulden Brief. Willem geeft daar ook bijna de volledige lijst van zijn geschriften ... Naast de begijnen zijn zij wel de trouwste lezers gebleven van Willem. Zij hebben aandacht opgebracht voor de zuivere tekst ... De Gulden Brief heeft hun spiritualiteit blijvend getekend en zij hebben veel inzichten van Willem doorgegeven aan de Moderne Devotie ... Deze brief vat zo goed de westerse spiritualiteit samen, dat hij door Mabillon Gulden Brief (Epistola aurea) werd genoemd ... Het succes van deze brief is grotendeels te danken aan het feit dat hij zeer lange tijd aan Bernardus wer toegeschreven. Hij biedt een overzicht van de geestelijke groei en ontwikkeling en daarom wordt de lezing ervan dikwijls aan de novicen opgedragen ... Elders onderstreept Willem het belang van de geestelijke lezing. Benedictus noemde dit de lectio divina. Het koorgebed alleen volstaat niet voor een gezond geestelijk leven. Gemeenschapsgebed en persoonlijke lezing moeten elkaar aanvullen en bevruchten". — Paul Verdeyen, Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen, Leuven, 2001, p. 48-51, 76-78.
  • 5. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 65-66, nr. 1502: 7, 8-9 Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB10665.
  • 6. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 115, nr. 1652: 4. Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB11035.
  • 7. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 133-134, nr. 1685. Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB11179.
  • 8. Ch. Kohler, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, dl. 2, Paris 1896, 115, nr. 1652: 4. Zie ook: http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=BSGB11035.