Titels van archivalische en literaire bronnen

Zie desgevallend ook:
Alle titels met directe verwijzing

Antwerpen 2
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Antwerpen 2]
Oorsprong ende voortgang van het clooster der Carthuysers binnen de stad Antwerpen [Antwerpen 2]

Cadzand
Oprigting van eene kerk en karthuizerklooster in het eiland van Catsand. Te St-Winocx-Bergen, den 13 maert 1347 [Cadzand]

Chercq (Tournai)
Historia monastica complectens breviter episcoporum Tornacensium, Audomarensium et Gandavensiusm acta et virtutes ... [Chercq]
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Chercq]
Recueil des anciens tombeaux, épitaphes et sépultures de la plupart des églises des provinces d'Artois, de Flandres, Haynaut ... [Chercq]

Delft
Kaartboek 15e-16 eeuw [Delft]
Register auctentyck compreherende de copien van alle die brieven die het Convent der Carthuzers vorder gelegen buiten de stad van Delft genaamd sticht Bartholeum-dal in Jherusalem heeft [Delft]
Registrum literarum domus Carthusiensis extra Delf [Delft]

Herne
Anniversaria de Ordine (1) [Herne]
Anniversaria de Ordine (2) [Herne]
Cartularium (1) [Herne]
Cartularium (2) [Herne]
Catalogus chronologicus Domnorum Priorum celeberrimae Carhtusiae Capellae Beatae Mariae in pago Herinnensi prope Angiam Hannoniae oppidum [Herne] / Pede Bruno (?)
Chartae [Herne]
Chronica Domus Capellae Beatissimae semper Virginis Mariae Ordinis Cartusiensis, Dioecesis Cameracensis, iuxta Angiam, in Herne / Beeltsens Arnoldus / Ammonius Joannes
Contrat d’échange entre le Chapitre de Ste Waudru à Mons et la chartreuse d’Hérinnes d’un héritage sis à Ottinghen1
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Herne]
Nomination d’un garde pour veiller à la conservation des bois, étangs et possessions de la chartreuse d’Herinnes2
Privata anniversaria [Herne] (klein obituarium)
Series monachorum professorum Cartusiae B.V. Mariae de Capella, et illorum qui in illa prioris munus egerunt. Ab initio fundationis ejusdem Domus a° 1314 an annum 1762 [Herne] / Pede Bruno

Het Kiel (Antwerpen 1) > Lier
Cartularium 15e eeuw [Antwerpen 1]
Cartularium van de Grande Chartreuse [Antwerpen 1]
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Lier]
Renteboek van 1427 [Antwerpen 1]
Toestemming van het kapittel van Sint-Gummarus te Lier om een kartuis te stichten (3 mei 1549) [Lier]

Leuven
Commemoratio aliquot Carthusianorum domus Lovaniensis / Molanus Joannes
De fundatione Cartusiae Lovaniensis / Molanus Joannes
De fundationibus et dotationibus cellarum [Carthusiae Lovaniensis] / Molanus Joannes
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Leuven]
Memorabilia quaedam apud Carthusianos [Lovanienses] / Molanus Joannes

Nieuwpoort
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Nieuwpoort]

Raamsdonk
Cartularium 15e eeuw [Raamsdonk]
Cartularium 1518 [Raamsdonk]

Roermond
Historica Relatio duodecim Martyrum Cartusianorum, qui Ruremundae in ducatu Geldriae anno M.D.LXXII. agonem suum foeliciter compleverunt / Havens Arnoldus
Historie van twelf martelaers der Carthuyser ordre, die binnen de stadt Ruremonde in 't jaer ons Heeren 1572 haeren strijdt ghelukkelijck hebben volbracht, door 't onnosel vergieten haers bloedts / Havens Arnoldus / vert. Uwens Michael

Rooigem > Gent
Landboek van de Paters Chartreusen

Scheut (Anderlecht) > Brussel
Calendarium Cartusiae Bruxellensis auctius cum observationibus Ordinis antiquitate nec non mystica ratione divini officii / De Wal Petrus
Cataloge der boecken versaemelt door den Seer Eerweerdighen Heere Luijckx, prior van het Clooster der Chartreusen binnen Brussel anno 1778 / Luyckx Joannes Baptista (?)
Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tum patriae tum ordinis / De Wal Petrus
Hoe dit convent van Ons Vrouwe van gratie der ordenen van den chartroesen gemenlick genoemt Tschuete es gefundeert buyten Brussele / Tourneur Joannes
Lettre du P. Gregorius au prieur de la chartreuse de Liège, Bruxelles, 27 octobre 1677 / Geys Gregorius (?)
Liste des manuscrits trouvés au couvent supprimé des charteux à Bruxelles aiant trait à la matière héraldique (1786)
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Brussel]

Sint-Kruis-Brugge) > Brugge 1
Boekenleen uit de kartuis te Sint-Kruis bij Brugge (laatste kwart 14e eeuw)
Grafschriftenboek
Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès [Brugge 1]

Sint-Martens-Lierde (Geraardsbergen)
Gedicht ter ere van Antonius vander Elst bij het celebreren van zijn Eerste Mis (Sint-Martens-Bos, 06.10.1744)

Utrecht
Anniversarium Carthusianorum Vallis novae Lucis Sancti Salvatoris Ultrajectensis [Utrecht]
Cartularium 1546 [Utrecht]
Cartularium 1555 [Utrecht]

Vught ('s-Hertogenbosch)
Annales Cartusiae Sanctae Sophiae / Eligii Raddelet Gerardus

Zuidelijke Nederlanden
Boekenlijsten van de kartuizerbibliotheken bij de opheffing van de kloosters door Jozef II
Heropening van de opgeheven kartuizen in de Teutoonse provincie na de Franse Revolutie3