Cartusiani K - O

Herzieningen en aanvullingen voortdurend in uitvoering - Revisionen und Ergänzungen fortwährend in Fortgang - Revisions and additions continually in progress - Révisions et additions continuellement en progrès

Koune de Herves (Herve) fl. 1404
[PCBR 1999]dl. 2, 1148 (nr. LiD058)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 430
= Cono de Heer ?

****

Lambertus de Brienen
[Scholtens 1939a]148
Lambertus de Ty(e)la (Tiel) † 1483
[PCB 1976]234 (nr. 1983)
[PCBR 1999]dl. 2, 107 (nr. LiM145)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 430-432
Laurentius de Kerme (Kermt) † 1517
alias Sartor
[PCB Suppl. 1978]35 (nr. 2003a)
[PCBR 1999]dl. 2, 118 (nr. LiD062)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 432
Laurentius van Musschezele
alias van Merkensele, (de) Mus(s)chese(e)le de Aelst, Alostanus
Laurentius Petri (Pietersz) † 1529
[PCB 1976]236 (nr. 2003)
[PCBR 1999]dl. 2, 107 (nr. LiM146)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 433
Laurentius Zee(u)wen de Rosendael (Roosendaal) † 1476
alias Henrici (Hendriksz) Roesendale
[PCB 1976]236 (nr. 2007)1
[PCBR 1999]dl. 2, 107 (nr. LiM147)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 432-436
Leonardus de Brede (Bree) † 1452
alias de Briede
[PCB 1976]237 (nr. 2010)
[PCBR 1999]dl. 2, 107 (nr. LiM148)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 436-437
Leonardus de Venloe (Venlo) † 1493
[PCBR 1999]dl. 2, 118 (nr. LiD063)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 437
Livinus Ammonius
alias de Arena, de Harena, van der Maude, van den Sande, vanden Zande
Livinus van Gent
alias Gandensis
[Scholtens 1939a]150-151, 163
Livinus Zoeten
alias Dulcis, Soeten, Zoet
Ludovicus Bourlart
alias Bourlat
Ludovicus de la Tour
alias Thour, Torius, Torrius, Turrianus

****

Marcellus Voet de Steenbergen
alias Pedis[
Martinus Adornes
Adournes, Audornetz
[PCB 1976]243
[PCB Suppl. 1978]36 (nr. 2073)
[PCBR 1999]dl. 1, 150
Martinus van Cauwenhoven
Martinus Greve
[Scholtens 1939a]40
Martinus Melaerts
Martinus de Schiedam
Martinus Staes
Martinus de Strythagen (Strijthagen) † 1529
alias Steinthuro, de Striithaghe, de Strüthaghe, de Stryhaghen
[De Backer 2012a]162 (nr. 198)2
[PCB 1976]246 (nr. 2099)
[PCB Suppl. 1978]36 (nr. 2099)
[PCBR 1999]dl. 2, 107-108 (nr. LiM151)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 438-4393
Matheus (monachus) [Liège] fl. 1374
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM152)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 439
Matheus de Borchloen (Borgloon) † 1484
[Seynaeve 1981]dl. 3, 440
= Mathias de Looz
Mathias de Blisia (Bilzen) † 1509
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2108g)
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM155)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 440
Mathias de Looz4 (Borgloon) † 1484
[PCB 1976]249 (nr. 2126)
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM160)5
= Matheus de Borchloen
Mathias Roerius
alias Roeris, Rueris
Mathias de Sittart (Sittard) † 1539
alias de Sittert, de Zittart
[PCB 1976]249 (nr. 2132)
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2132)
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM162)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 441
Mauritius Chauncy
alias Chamnaeus, Chancey, Chanchy, Chancoeus, Chaunchey
Maximilianus Plouvier
alias de Plouvier
[PCB 1976]250
[PCBR 1999]dl. 2, 561
[Scholtens 1939a]183
Melchior Charles
alias Caroli
[PCB 1976]250
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2140)
[PCBR 1999]dl. 2, 349
Michael de Aldenardo (Oudenaarde) † 1497
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2149a)6
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM163)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 441-442
Michael de Cassileto
alias Casleto, Cassel(l)eto, Mont-Cassel (Kasselberg)
Michael Corte
alias de Ypris
[PCB 1976]252
[PCBR 1999]dl. 1, 151
Michael Dierickx
alias Dierix, Dierycx, de Gandavo
Michael Jensema
[Scholtens 1939a]165, 167-168, 171-173
Michael Richars † 1410
[PCB 1976]253 (nr. 2168)
[PCBR 1999] dl. 2, 109 (nr. LiM166), 561 (nr. HFM094)
[Sanders 1990]203
[Seynaeve 1981]dl. 3, 443-444
Michael Uwens
Michael Zarenbergh
alias Saremontanus, Zarembergh
Michael-Philibertus Dennetière
alias d’Ennetières
[PCB 1976]254
[PCBR 1999]dl. 2, 202-203

****

Nicolaus (monachus) [Liège] † 1397
alias Ricoldus
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2183a)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM167)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 444
= Ricoldus de Clivis ?
Nicolaus de Alusto (Aalst) † 1474
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2184a)7
[PCBR 1999]dl. 2, 120 (nr. LiCR03)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 445
Nicolaus Albergati De Puydt
Nicolaus Albergati Liebaert
Nicolaus de Beeck (Beek) † 1541
[PCB 1976]255 (nr. 2194)
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2194)8
[PCBR 1999]dl. 2, 119 (nr. LiD072)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 445
Nicolaus Behault
alias Behaultius, Bechennus, van Bergen, Montensis, a Montibus
Nicolaus Boudewijnsz
Nicolaus Brouckman
alias Broeckman, Bronckma, Brouckmans
Nicolaus Craeywerve de Biervliet
alias Crayeweine, Crayverwe de Beyernvliet, Verwilet
Nicolaus van den Dyck de Trajecto (Maastricht) † 1541
alias Delck, van den Dijck
[De Backer 2012a]163 (nr. 203)
[PCB 1976]257 (nr. 2215)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM168)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 449-450
Nicolaus de Hallis (Halle) † 1522
[PCBR 1999]dl. 2, 119 (nr. LiD073)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 446
Nicolaus Helminey
alias Helminc, Oem, Olm
Nicolaus de Hod(d)egia (Hodeige) † 1513
alias Hoddagia
[PCB 1976]258 (nr. 2223)
[PCBR 1999]109 (nr. LiM169)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 446-447
Nicolaus Melisz
Nicolaus de Peve (Peville ?) † 1514
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2186a)
[PCBR 1999]dl. 2, 114 (nr. LiC015)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 447-448
Nicolaus de Sancto Vito (Sankt Vith) † 1519
[PCB 1976]260 (nr. 2245)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM172)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 449
Nicolaus Thornton
alias Thorneton
Nicolaus de Trajecto
= Nicolaus van den Dyck de Trajecto
Nicolaus Vinx † 1503
alias Vinc
[PCB 1976]262 (nr. 2259)
[PCBR 1999]dl. 1, 152 (nr. BgM188); dl. 2, 109 (nr. LiM173)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 450
Nicolaus Waefelaerts
Norbertus De Backere

****

Odulphus de [Oedenrode]
= Rodolphus de Oderode
Otto Amilii van Moerdrecht

  • 1. Zijn overlijden wordt hier in 1477 gedateerd.
  • 2. Striithaghe?
  • 3. Strüthaghe?
  • 4. Broer van Jacobus de Borkeloen.
  • 5. Hier wordt abusievelijk verwezen naar nr. LiM093 gelinkt aan Joannes van Holland als zijn broer in plaats van naar nr. LiM094 gelinkt aan Jacobus de Looz, zijn ware broer. Ook de terugverwijzing van laatstgenoemde is foutief: er wordt verkeerd verwezen naar nr. LiM158 gelinkt aan Mathias ab Ham.
  • 6. Zijn overlijden wordt hier in 1498 gedateerd.
  • 7. Zijn overlijden wordt hier in 1475 gedateerd.
  • 8. De hier voorgestelde Delck als een andere benaming berust op een foutieve interpretatie: dit is een verschrijving van de naam Dijck. Zie Nicolaus van den Dyck de Trajecto.