Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Utrecht O.Cart. (benefactores)  [Clear All Filters]
1857
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146  
[De Geer 1857]