Cartusiani BE – D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETURQUE
(Nomina1 : prosopo ad tempus plus minusve completa — Nomina : prosopo in progressum / in custodiam)

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus
Dionysius Van den Eynde1
Domus Antverpiensis 2
monachus
officium: sacrista
auctor
† Antwerpen ca. 1791/94 (ch. ?)
De Grauwe Kartuizers na de opheffing
[Delvaux & De Grauwe 1993b]7492
[PCB 1976]111 (nr. 741)3
[PCBR 1999]dl. 2, 408-409 (nr. AnM017)
PCBR Suppl._Antwerpen 2 314
[Timmermans 2004]411
Donatianus Risack

Domus Lirensis
novicius
fl. 1783 (ch. ?)

De Grauwe 2009
http://www.cartusiana.org/node/7043
[PCBR 1999]dl. 1, 249 (nr. ALM036)

Daniel [Monnikhuizen] † ch. 1555
donatus Domus Monachorum sive Gelriae
[Clark 1997-2005]dl. 3, 107
[De Backer 1983a]88 (nr. 46)
[De Backer 2012a]150 (nr. 46)
PB Monichusen (beeld 55)5
[Scholtens 1953a]118
Daniel Aguyel de Audenardo
Daniel de Aldenardo I
Daniel de Aldenardo I (Oudenaarde) † 1492.I.10, I.11 (ch. 1492)
alias de Audenarde, de Audenardo, de Oudenaert
monachus Domus Leodii | scriptor
[Doreau 1897-1900]dl. 2, 83-85
[Le Vasseur 1890-1893]dl. 1, 512-515
PB Liège (beeld 117)6
[PCB 1976]92 (nr. 547)
[PCBR 1999]dl. 2, 98 (nr. LiM032)
[Seynaeve 1981]306-307, 3087
[Stiennon 1946]62
[Stiennon 1955]507
Daniel de Aldenardo II (Oudenaarde) † 1531.I.118 (ch. 1531)
alias de Alarvado, de Aldernado, de Auldenardo
monachus Domus Leodii
[Clark 1994-1995]dl. 3, 44
[Clark 1996]dl. 1, 54, 82; dl. 2, 36
PB Bois-Saint-Martin (beeld 31)
PB Bois-Saint-Martin (beeld 111)
PB Liège (beelden 71-72)9
PB Liège (beeld 118)10
[PCB 1976]92 (nr. 546)
[PCBR 1999]dl. 1, 431 (nr. LiM031); dl. 2, 97 (nr. LiM031)
[Seynaeve 1981]308-310
[Stiennon 1955]509
Daniel de Amerongen
Daniel Taets de Amerongen
Daniel de Antwerpia I (Antwerpen) † 1509.X.25
Daniel de Hildernis(se)
Daniel de Antwerpia II (Antwerpen) † 1530.I.14
Daniel Petri Danielis
Daniel Danielis (Danielsz)
Daniel de Hildernis(se)
Daniel Arnoldi (Arnoldsz) de Vyanen (Vianen)11 † 1502.IX.18 (ch. 1503)
monachus Domus Trajecti
[De Weijert-Gutman 2015]277
PB Utrecht (beeld 54)12
PB Utrecht (beeld 69)
PB Utrecht (beeld 77)13
PB Utrecht (beeld 88)
[Scholtens 1952a]129
[Van Hasselt 1886]31514, 356
Daniel de Hildernis(se)15 † 1509.X.15, X.25 (ch. 1510)
alias Hilderius
monachus Domus S. Catharinae Antverpiae | scriptor
[Clark 1992b]dl. 2, 200
[Clark 1997-2005]dl. 2, 14116
[De Grauwe & Timmermans 2009]32417
[Gaens & Sanders 2016]306, 307-308, 328, 342, 345
Graf- en gedenkschriften 1873, 528
PB Anvers-Lierre (beeld 86)18
PB Bois-le-Duc (beeld 150)19
PB Mont-Ste-Gertrude (beeld 67)20
PB Mont-Ste-Gertrude (beeld 77)21
[PCBR 1999]dl. 1, 249 (nr. ALM035); dl. 2, 535 (nr. NLM024)
[Sanders 1990]151, 193
[Scholtens 1939a]7322
[Scholtens 1942a]310
[Scholtens 1945]19-20
[Timmermans 2011b]7823, 30624
[Timmermans 2012a]dl. 2, 33025
[Van Hasselt 1886]32626
Wils 1946, 251
Daniel Petri Danielis27 † 1530.I.14 (ch. 1530)
monachus Domus S. Sophiae prope Buscumducis
[Clark 1996]dl. 2, 3
[Clark 1997-2005]dl. 3, 114
[Gaens & Sanders 2016]307
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]22128, 25829, 26630
[Hoekx-Sanders 2016]107
PB Bois-le-Duc (beeld 148)31
PB Bois-le-Duc (beeld 238)32
[Scholtens 1939a]7333
Daniel Taets de Amerongen † 1549.XII.18, XII.19 (ch. 1551)
monachus Domus Trajecti
[De Weijert-Gutman 2015]13, 175, 277, 318, 49034
Groot Algemeen Woordenboek 1733, dl. 10, 3*
NNBW 1933, dl. 9, 1106
PB Utrecht (beeld 57)35
PB Utrecht (beeld 69)
PB Utrecht (beeld 79)36
[Scholtens 1952a]140
Van Asch van Wijck 1837, 109, 137
[Van Hasselt 1886]34937, 35838
Wittert van Hoogland 1909, dl. 1, 542
Daniel Van Meysse(n)vliet
Daniel de Hildernis(se)
Daniel Van der Elst
David Cartusianus
David De Bode
David De Bode
alias De Vode
monachus Brugae
scriptor
† 1412.X.24, XI.06 (ch. 1413)

[Axters 1956]21839, 436
[De Grauwe 1978a]1196, 1206
[Gaens & Hendrickx 2009]46
[Hendrickx 1974a]144-156
[Hendrickx 1984e]91-92
[Le Couteulx 1887-1891]dl. 7, 332
PB Bruges Val-de-Grâce 1340
[PCB 1976]92 (nr. 549)
[PCBR 1999]dl. 1, 138 (nr. BgM045)
[Scholtens 1947a]142, 168
[Scholtens 1951a]13-1441
[Van Hasselt 1886]33342
Weale 1869-1870, 34943, 377, 381
David De Vode
David De Bode
Diedardus [Geertruidenberg] † ante 1439.VI.11, VI.15 (ch. ?)
alias Dyedardus
conversus Domus Montis S. Gertrudis sive Hollandiae
PB Mont-Ste-Gertrude (beeld74)44
[Sanders 1990]19345
[Timmermans 2011b]46
[Van Hasselt 1886]27847
Dionysius Agauyel
alias Aganiel
Dionysius Gangel
Dionysius Cartusiensis † 1471.III.12 (ch. 1471)
monachus Domus Ruremundae | auctor
[Emery 1991]
[Gaens 2016b]348, 350-352
[Gaens & Sanders 2016]299, 308, 316, 319, 345
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]23748
[Hendrickx 1984e]103-104
[Hoekx-Sanders 2016]20-21, 24-28, 32-33, 35-42, 45, 48-49, 51, 58, 66-69, 72-73, 76-83, 86, 102-103
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 140* (nr. 12)
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 234 (nr. 132:6)
[Mougel 1898]
[Nissen 2009c]
PB Bois-le-Duc (beelden 11, 13, 15, 17)49
PB Bois-le-Duc (beeld 222)50
PB Bois-le-Duc (beeld 224)51
PB Ruremonde (beeld 65)52
PB Ruremonde (beelden 78-79)
[Petreius 1609a]48-85
[Petreius 1609j]
Citekey: Petreius 1609k niet gevonden
Citekey: Petreius 1609l niet gevonden
Raissius 1932 (beelden 187-189)53
[Sanders 2016c]12-13
[Sargent & Hogg 1985a]221, 229
[Sargent & Hogg 1985b]97, 100, 134
[Scholtens 1951b]220, 244
[Van Dijk-Van Schijndel 2016]163
[Wassermann 1996]
Dionysius Gangel54 † 1560.IV.26 (ch. 1561)
donatus Domus S. Sophiae prope Buscumducis
[Clark 1997-2005]dl. 3, 141
[Gaens & Sanders 2016]308
[Gaens, Van Lith-Droogleever Fortuijn & Sanders 2016]24755
PB Bois-le-Duc (beeld 239)56
Dionysius de Leeuwis
alias Van Leeuwen
Dionysius Cartusiensis
Dionysius Luyckx † 1789.I.25 (ch. ?)
alias Luycx
monachus Domus Capellae B.V.M. Hernae
De Grauwe 2009
PB Enghien 1 (beelden 87-88)57
PB Enghien 2 (beelden 291, 295, 297)58
[PCB 1976]93 (nr. 560)
[PCBR 1999]dl. 1, 29 (nr. ChM042)
Dionysius de Monstreul
Dionysius de Rijckele (Rijkel)59
alias de Ryckel, de Rykele, Richelus, Rikel
Dionysius Cartusiensis
Dionysius Van Heumel
Dodo de Bolzwa(e)rdia (Bolsward)60 † 1523.VI.29 (ch. 1524)
alias de Boswardia
monachus Domus Trajecti
[De Weijert-Gutman 2015]277
PB Utrecht (beeld 69)
PB Utrecht (beeld 78)61
PB Utrecht (beeld 86)
[Scholtens 1952a]135
[Van Hasselt 1886]28462, 357
Dominicus Bracke fl. 1794 (ch. ?)
monachus Domus Gandavi
De Grauwe 2009
[PCB 1976]94 (nr. 564)
[PCBR 1999]dl. 2, 11 (nr. GaM043)

 • 1. Curriculum pre-monasticum – ° Georgius Van den Eynde, Antwerpen 25.12.1714.
  Curriculum monasticumAntwerpen 2: receptus in religione 05 02.1743, diacomus 18.09.1745, sacrista 1781, † ca. 1791/94.
 • 2. Als sacrista was hij de medeondertekenaar van de kloosterrekeningen anno 1781.
 • 3. Staat hier onder zijn doopnaam Georgius gerangschikt.
 • 4. Het citaat “AAM, Acta Episcopalia Mechliniensia, register f° 87” betreft Timmermans 2004, 411 in dit biblio overzicht.
 • 5. ch. 1555 obiit Fr. Daniel donatus domus Monachorum.
 • 6. ch. 1492 obiit D. Daniel (Aguyel J. C.) de Audenardo monach[us] profess[us] domus prope Leodium. – De initialen J. C. verwijzen naar Joseph Capus, vicaris van het kartuizerklooster te Montrieux van 1652 tot 1682, die in 1681 een omvangrijke verzameling cartae uit de kartuizen van de Provincia Provinciae heeft bijeengebracht in een tot dusver onuitgegeven handschrift van ca. 1000 p., heden bewaard in een privécollectie (zie P. Amargier, R. Bertrand, A. Girard & D. Le Blévec, Chartreuses de Provence, Aix-en-Provence 1988, 132, 305).
 • 7. Sterfdag 10.I.1492: Anno .M.CCCC..LXXXXII. 10 januarii hora 6 mane obiit D. Daniel de Aldenardo quondam procurator domus huius, geciteerd uit RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 40v. Sterfdag 11.I.1492: RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 7, fol. 2v.
 • 8. Obiit anno domini 1531 .XI. januarii in domo Silve Sancti Martini Daniel de Aldenardo sacerdos et profressus domus huius ..., door [Seynaeve 1981]310 geciteerd uit RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, fol. 41r.
 • 9. ch. 1524 ... Et D. Daniel ibidem professus emendat vitam suam, aliter ordo providebit per graviorem disciplinam et suae saluti prospiciet (Daniel wordt aangemaand om zijn leven te verbeteren, of anders volgen er strenge straffen).
  ch. 1525 ... et D. Danieli, ibidem professo, convisitator provinciae ad partem respondebit (de convisitator van de provincie zal desbetreffend een antwoord geven op zijn vragen).
  ch. 1527 ... Et visitatores domus examinent et definiant illa quae D. Daniel de Aldernado ejusdem domus professus priori objicere velit. Ipsumque priorem hortamur ut circa salutem animarum sibi creditarum diligenter invigilet et per manutenentiam disciplinae regularis sese verum pastorem exhibeat (Daniels grieven betroffen het gebrek aan geestelijke leiding vanwege de prior en aan diens naleving van de regel. De prior werd vermaand en de visitatoren zouden ter plaatse de situatie onderzoeken). (In domo Sylvae Sancti Martini) Et D. Daniel de Aldenardo, ibidem ad ordinis voluntatem hospes, tanquam falsarius sigillorum visitatorum provinciae, sit in disciplina generali criminosorum ad ordinis voluntatem (Daniel werd als hospes naar het kartuizerklooster van Sint-Martens-Bos gestuurd. Want hij had de zegels van de visitatoren der provncie valselijk gebruikt, op welke criminele daad de orde voorzag in een algemene tuchtmaatregel).
  ch. 1528 ... (In domo Sylvae Sancti Martini) D. Danielem ibidem hospitantem, ad relationem visitatoris, a disciplina in qua est relaxamus (Daniels tuchtmaatregel werd na het het rapport van de visitator opgeheven). D. Daniel d’Audenarde est mort au Bois-Saint-Martin ex ch. 1531.
  – Vergelijkbare aantekeningen hierboven in PB Bois-Saint-Martin (beeld 31).
 • 10. ch. 1531 obiit D. Daniel monachus professus domus Leodii, hospes in domo Sylvae Sancti Martini.
 • 11. Vianen is een stad in de gemeente Vijfheerenlanden, in de Nederlandse provincie Utrecht (Wikipedia).
 • 12. 1502, 18 sept. D. Daniel Arnoldi de Vyanen, monachus professus hujus domus, volgens een uit verschillende documenten gecombineerde Liste des religieux de choeur, suivant l’ordre des décès.
 • 13. ch. 1503 obiit D. Daniel (Arnoldi de Vyanen) monachus professus domus Trajecti, † 18 Sept.
 • 14. Sterfdag: XIV Kal. [Octobris], d.i. 18 september.
 • 15. Andere naamvormen: Daniel Danielis, Daniel de Antwerpia [I], Daniel Van Meysse(n)vliet. Hildernisse was een dorpje gelegen in het huidige Verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom (Wikipedia).
 • 16. c. 1510: domnus Daniel, professus Antverpiae, 2° domus Hollandiae, habens missam de Beata per totum ordinem et anniversarium perpetuum sub 25 octobris.
 • 17. D. Daniel Hilderius, vicarius Antverpiae, professus et quondam prior S. Sophiae († ch. 1510.X.15).
 • 18. ch. 1510 obiit D. Daniel monachus professus domus Antwerpiae, ultimo domus Hollandiae, habens per totum ordinem missam de Beata Maria et anniversarium sub 25 octobris.
 • 19. ch. 1511 ... Et de executione testamenti D. Danielis respondebunt visitatores.
 • 20. Hetzelfde citaat als in PB Anvers-Lierre, beeld 86 (zie aldaar).
 • 21. In tegenstellig tot PB Mont-Ste-Gertrude, beeld 67 wordt hier als sterfdatum octobre 15 ... ch. 1510 opgetekend.
 • 22. Over de juistheid van de verstrekte informatie, zie onder Daniel Petri Danielis.
 • 23. 16 marcius: Daniel et Gertrudis parentes domni Danielis monachi domus hujus ...(als weldoeners van het Antwerpse kartuizerklooster).
 • 24. 15 october: Domnus Daniel Hildernis monachus domus hujus, c. 1510.
 • 25. 25 october: Domni Daniel monachi domus Antwerpie qui ibidem quondam fuit vicarius, procurator, sacrista et quondam in domo Sancti Sophie prior, c. 1510.
 • 26. Sterfdatum: Idus [Octobris], d.i. 15 oktober.
 • 27. Andere naamvorm: Daniel de Antwerpia [II].
 • 28. Kalendarium, Januarius 14: “Anniversarium confratris nostri domni Danielis Petri de Antwerpia [c.1530]”.
 • 29. Kalendarium, Junius 17: “Anniversarium Petri Danielis patris fratris Danielis monachi domus huius et pro quibus desiderat”.
 • 30. Kalendarium, Julius 25: “Anniversarium Katharine Muijls matris domni Danielis monachi necnon et Anthonie Swolfs avie eius atque aliorum parentum eiusdem et pro quibus desiderat. Hac die datur monachis pitantia cum vino ex legato domni Danielis de valore quatuor florenorum”.
 • 31. 1497-1501 D. Daniel de Antwerpia. “D. Daniel de Antwerpia qui 4 annis plus minus rexit domum hanc”, dit la chronique. Profès de la maison, qui a du être déposé dans la visite après le chapitre de 1501, car en 1502 il y a un recteur à Sainte Sophie. Ce doit être le suivant (= Joannes Meeuwen, zie aldaar). ch. 1530 obiit D. Daniel de Antwerpia monachus professus domus prope Buscumducis. - Depuis 1501 on a oublié qu’il avait été prieur.
 • 32. ch. 1530 obiit D. Daniel de Antwerpia (alias Prior).
  Buiten het overlijdensbericht is de mededeling over het priorschap van Daniel de Antwerpia [II], alias Daniel Petri Danielis, in deze en vorige voetnoot twijfelachtig en heeft die notitie veeleer betrekking op Daniel de Hildernis(se) (zie aldaar).
 • 33. Dezelfde opmerking geldt voor de informatie die hier wordt verstrekt.
 • 34. Afbeelding van het bovenste deel van zijn grafkruis met als inscriptie: Anno 1549 decembris XVII obiit Dominus Daniel Taets de Ameronghen olim Johannita Rhodiensis Ultr.
 • 35. 1549, 18/19 Dec. D. Daniel (Henrici) Amerongen de Trajecto, de sanguine naturali fratris fundatoris nostri descendens, monachus professus hujus domus, quondam Johannita in Trajecto, 1549 in ch. 1551. – De vermelding Daniel Henrici, d.i. Daniel, zoon van Hendrik, is onduidelijk, omdat Daniels vader bekend staat als Willem Taets van Amerongen († 1503). Hij is een afstammeling (in de bastaardtak) van Willem van Abcoude († 1407), broer van de stichter der Utrechtse kartuis, met name Zweder van Abcoude († 1400). Voordien was hij te Utrecht lid (kanunnik) van de johannieterorde met zetel te Rhodos, zoals ook is gebeiteld in zijn grafkruis (zie hierboven).
 • 36. ch. 1551 obiit D. Daniel Henrici (Hamerongen de Trajecto) monachus domus Trajecti (hierboven geschreven: 18 (?) Dec. 49).
 • 37. Twee op elkaar volgende sterfdagen worden vermeld: resp. XV Kal., XIV Kal. [Januarii], d.i. 18, 19 december.
 • 38. Aantekening zoals in PB Utrecht, beeld 57 (met weglating van Henrici en de verwijzing naar ch. 1551).
 • 39. Citeert het foute overlijdensjaar 1411.
 • 40. “ch. 1413 obiit D. David dictus de Bode monachus sacerdos ejusdem domus [hierboven geschreven: necr. Utr. là au 6 Nov.] (D. David dictus de Vode monachus sacerdos domus Vallis Gratiae prope Brugas. Quem facile mihi persuaderem eum esse, cujus meminit Raissius in Catalogo Scriptorum Belgarum nostri Ordinis; hunc enim solum ex monachis cartusiarum Belgicarum professis in nostris chartis reperi qui David nominetur. Scripsit: Compendium de vita spirituali quod asservatur manuscriptum in bibliotheca cartusiae Divionensis, et apud Patres Societatis Jesu Antwerpiae. Ann VII, 332)”.
 • 41. Citeert het foute overlijdensjaar 1411.
 • 42. Sterfdag: VIII Idus [Novembris], d.i. 6 november.
 • 43. Sterfdag: 24 oktober.
 • 44. Juin 15 obiit Fr. Dyedardus conversus domus Hollandie. Avant 1439.
 • 45. Vermeldt Diedarus.
 • 46. 11 junius: Frater Diedardus conversus Hollandie.
 • 47. Sterfdag: XVII Kal. [Julii], d.i. 15 juni.
 • 48. Kalendarium, Martius 12: “Anniversarium domni Dyonisii Rijkel monachi et sacerdotis professi domus Bethlehem in Ruremunda primi rectoris huius nove plantacionis prope Buscumducis [c.1471]”.
 • 49. Annales Cartusiae S. Sophiae Constantinopolitanae: Elementatio prima, §us 2us. Primus rector novae plantationis hujus Ven. P. Dionysius Richelus pro anthonomasiam dictus Cartusiensis, passage uit de kopie van de oorspronkelijke Kroniek (Grande Chartreuse, nr. 6-Bois-4) waarvan een vertaling in [Hoekx-Sanders 2016]38-41.
 • 50. Citaten en parafrasen uit de brief van de prior-generaal aan de prior van Roermond in verband met de aanstelling van Dionysius de Kartuizer tot rector van de nieuwe kartuizerstichting in Vught, gedateerd 3 juli 1466. Vertaling volgens de Kroniek (zie hoger) in [Hoekx-Sanders 2016]39-41.
 • 51. Recteurs et prieurs – 3 Julii 1466 - 1499 ch. D. Dionysius professus Ruremundae nommé par lettre du R. P. et absous par ch. 1469.
 • 52. ch. 1471 obiit D. Dionysius monachus professus de Bethleem in Ruremunda, habens anniversarium perpetuum in provincia Rheni sub die Sancti Gregorii (12 Mart. alias Rector S. Sophia).
 • 53. Uitgave van de brief van de prior-generaal aan de prior van Roermond (zie hoger).
 • 54. Andere naamvormen: Dionysius Aganiel, Dionysius Agauyel.
 • 55. Kalendarium, Aprilis 26: “Anniversarium confratris Dionisii Gangel sartoris et donati huius domus anno 60 [c.1561]”.
 • 56. ch. 1561 obiit (Fr.) Dionisius Agauyel (Aganiel Schw.) donatus domus San ctae Sophiae, met verwijzing naar de ordehistoricus Georgius Schwengel († 1766).
 • 57. Beeld 87: En janvier 1756 - voici quels étaient les profès de la maison, qu’ils y trouvaient ... 7. Dionysius Luycx subsacrista ... – Mededeling uit een lijst van 11 professen aanwezig in de kartuis van Herne in januari 1756 onder prior Bruno Pede (1752-† 1765).
  Beeld 88: Voici quels étaient les profès de la maison en 1776 ... 6. D. Dionysius Luyckx. – Mededeling uit een lijst van 15 professen aanwezig in de kartuis van Herne anno 1776 onder de laatste prior Franciscus van den Herreweghen (1765-1783). Hierbij aansluitend: ... Et enfin de ces 15 on ne trouve pas l’obiit dans les cartes du chapitre général ou du Révérend Père. Il y eut sans doute encore quelqes professions après 1776.
 • 58. Beeld 291: Status vel personae professae domus capellae in januario 1756 ... D. Dionysius Luycx professus hujus domus subsacrista; op het einde van het blad met deze lijst volgt het bericht: A la fin du fol. 107, qui est le dernier du manuscrit, il y a encore le nom des religieux en 1776. Je les placerai à cette date. Beeld 295: 1776 Religiosi professi hujus domus capellae 1776 (se trouve à la fin du dernier feuillet du 2e manuscrit, v. 1756) ... Beeld 297: D. Dionisius Luyckx. – Het handschrift waaraan gerefereerd wordt is het 2e Cahier sur la Chapelle envoyé de Chartreuse, de zogenaamde Tiste Coster-kroniek (Grande Chartreuse, ms. engh 1, olim 123, midden 18e eeuw) luidens het omslagopschrift: “Tiste Coster”, en dessous, “ontrent Nys Langendries, Wodecq”, et plus bas: “Ab anno 1641 ad annum 1756”. Een bijvoegsel op de laatste bladzijde van het manuscript bevat een lijst van de monniken die toen in leven waren en hun professie hadden gedaan in Herne. De ordeshistoriograaf Palémon Bastin († 1933) voltooide in de kartuis van La Valsainte op 26 september 1895 een kopie van dit document (PB Enghien 2 (beelden 150-292) – Uit de Papieren Francis Timmermans († 2015) vernemen we dat deze kartuizervorser en zijn collega Jos Bernaer (Herne) in 2013-2014 een voorstudie van deze kroniek hebben gemaakt. Hieruit onthouden we dat tot dusver met geen zekerheid kan achterhaald worden wie de vermelde personen zijn en welk hun verband is met het manuscript. Vrijwel zeker waren zij geen kartuizer. Merk op dat het Waalse dorpje Wodecq niet ver van Herne is gelegen.
 • 59. Rijkel is een dorp in de Belgische provincie Limburg en een deelgemeente van de stad Borgloon (Wikipedia).
 • 60. Bolsward is een stad in de Nederlandse provincie Friesland (Wikpedia).
 • 61. ch. 1524 obiit Dodo de Boswardia monachus professus domus Trajecti (Dudo de Bolzwaerdia) (hierboven geschreven: † 29 Juin). – Dudo is wellicht een ongelukkige verschrijving.
 • 62. Sterfdag: III Kal. [Julii], d.i. 29 juni.