Recente berichten

Type Titel Auteur Datum
Biblio De Specula omnis status humanae vitae van Jacobus van Gruitrode: vijftiende-eeuwse standenspiegels Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 19:58
Biblio Ludolf van Saksen, tBoeck van den leven ons heeren Jesu Christi (Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer of Christiaen Snellaert, 1488) — KB Den Haag, 170 E 8 Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 17:09
Biblio Vita Jesu Christi. Nederlandse vertaling — KB Brussel, hs. IV 133 (1436) — Sint-Andries bij Brugge, Sint-Anna-ter-Woestijne Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 17:08
Biblio Ludolf van Saksen, Vita Jesu Christi e quatuor Evangeliis et scriptoribus orthodoxis concinnata, pars IIa, 58-66 en 68-89 (Middelnederlandse vertaling) — KB Den Haag, hs. 73 E 7 (1472, tertiarissen van Sint-Catharinadal te Hasselt) Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 17:06
Biblio Ludolf van Saksen, tBoeck van den leven ons heeren Jesu Christi (Antwerpen, Gheraert Leeu, 1487) — UB Luik, XVe s. C 138 (kruisheren te Namen) Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 17:05
Biblio Praying the life of Christ. First English translation of the prayers concluding the 181 chapters of the Vita Christi of Ludolphus the Carthusian: the quintessence of his devout meditations of the life of Christ Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 17:03
Biblio Le Psautier glosé et exposé: psaume 119 de Ludolphe le Chartreux. Extrait d’une traduction médiévale (ms. n° 14 de la Bibliothèque municipale de Nancy) Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:58
Biblio Humanistica cartusiana. Levinus Ammonius als vertaler van Chrysostomus' sermoen De providentia Dei et fato Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:50
Biblio Des coninx summe [Frère Laurent d'Orléans, Somme le Roi, tract. 1-4, vertaald door Jan van Brederode]. Jan van Ruusbroec: Vanden seven sloten. Andere teksten — KB Brussel, hs. 2883 (eerste helft 15e eeuw, regulieren van Groenendaal te Hoeilaart) Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:44
Biblio Frère Lauent d'Orléans, Summe le roy of des conincs summe, eerste helft vertaald door Jan van Brederode (Delft, Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon, 1478) — KB Brussel, inc. A 1578 LP (jezuïeten te Brussel) Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:43
Biblio Frère Laurent d'Orléans, Somme le roi, eerste helft, Middelnederlandse vertaling door Jan van Brederode — KB Den Haag, hs. 75 G 11 (1437, Holland) Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:42
Biblio Les traductions de la chartreuse de Cologne au XVIe siècle Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:31
Biblio Der Maler und Holzschneider Anton Woensam von Worms und seine Arbeiten für die Kölner Kartause Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 16:08
Biblio Notice sur les chartreuses de l'ancienne Belgique Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 15:47
Biblio De Kartuizers in de Franse Nederlanden Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 15:46
Biblio Jacobus van Gruitrode, Miroir de l’âme pécheresse, in het Frans. Vertaling uit het Latijn door Jean Miélot (Brussel, 1451) — Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, Ms. 76 E 9 Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 15:41
Biblio Jacobus van Gruitrodes Speculum saecularium hominum (cap. 1) in Middelnederlandse vertaling. Teksteditie en beschrijving van het handschrift: Hs. Wrocław, Universiteitsbibliotheek IV.D.5 Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 08:06
Biblio Enkele aanvullende nota's bij Lievens' Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 08:02
Biblio De lange en de korte redactie van het Rosarium Jesu et Mariae van de kartuizer Jacobus van Gruitrode en de Middelnederlandse vertaling van de korte redactie Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 07:48
Biblio Un chartreux provençal d'Ancien Régime face à la Révolution: Dom Hilarion Duclaux Frans Hendrickx vr, 05/29/2020 - 07:35
Pagina 1. Algemene geschiedenis Frans Hendrickx do, 05/28/2020 - 22:31
Pagina 1.5 Geschiedenis Frans Hendrickx do, 05/28/2020 - 22:30
Pagina 2. Fontes et conspectus bibliographicus Frans Hendrickx do, 05/28/2020 - 22:28
Pagina Boeke [der] guederen die toebehoerende sijn den goetshuys van der chaertrosen by Antwerpen 1427 [Antwerpen 1] Frans Hendrickx do, 05/28/2020 - 22:27
Pagina 1.5.1.2 Bijzondere archiefstukken Frans Hendrickx do, 05/28/2020 - 22:00

Pagina's