Archiva propria Alberti [Albert] Gruijs

Op 12 januari 2010 werd door het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen via archivaris Ramses Peters wat overblijft van het persoonlijk kartuizerarchief van wijlen prof. dr. Albert Gruijs († 1996) officieel overgemaakt aan vzw Cartusiana en effectief overhandigd op 12 maart 2010 te Nijmegen aan ondergetekende, vice-voorzitter van genaamde vereniging. Het betreft een doos met microfilms op rol en in stroken van kartuizermateriaal dat zich in verschillende Europese universiteitsbibliotheken bevindt. De microfilms zijn niet door het KDC geïnventariseerd. — Frans Hendrickx.

Vide de Alberto Gruijs († 1996):
- A.G. Weiler, ‘Albert Gruijs, codicoloog’, in: [De Backer, Geurts & Weiler 1985]9-17.
- ‘Bibliografie Prof. Dr. A. Gruijs’, in: [De Backer, Geurts & Weiler 1985]19-23.
- Data BnF.
- Katholiek Documentatie Centrum (Radboud Universiteit Nijmegen).