Documentatie

Ten geleide

1. Mettertijd zal het persoonlijk archief van volgende kartuizervorsers worden ontsloten: Chris De Backer († 2009), emeritus professor KU Leuven; Jan De Grauwe, vzw Cartusiana; Hendrik Delvaux († 1986), archivaris Rijksarchief Antwerpen; Albert Gruijs († 1996), emeritus professor KU Nijmegen; Frans Hendrickx, vzw Cartusiana; Edmond Lamalle s.J. († 1989); Albertus Pil o.s.b. († 1992); H.J.J. Scholtens († 1978).

2. De mogelijkheid wordt geboden om wetenschappelijke artikels in verband met alle aspecten van de geschiedenis der kartuizerorde in de Nederlanden te publiceren. Artikels kunnen zelfs in hun fase van bewerking worden geplaatst, wat het voordeel biedt dat tijdens het redactieverloop een wetenschappelijke interactie kan ontstaan tussen de auteur en de lezer. De auteur behoudt wel het kopijrecht van zijn/haar bijdrage.

3. Bovendien kunnen uitvoerige recensies of signalementen (korte notities) worden opgenomen — zelfs vroeger verschenen besprekingen — in verband met bronnenuitgaven en studies, zowel monografieën als fundamenteel wetenschappelijke tijdschriftartikels, in overeenstemming met de inhoud van deze website in algemene en specifieke zin.
U wordt vriendelijk verzocht artikels en recensies toe te zenden als bijlage in een e-mail aan de redactieverantwoordelijke (zie hieronder).

4. Lezingen omvatten referaten voor geleerde en andere genootschappen, toespraken bij de opening van tentoonstellingen of vergaderingen enz.

5. In topics wordt informatie over onderwerpen samengebracht waarvan de trefwoorden niet zijn geëxtraheerd uit de bibliografische titels zoals deze in het zoekvak van het biblio-menu. De lemmata dragen in algemene zin bij tot de historische kennis van de kartuizerorde (in de Lage Landen).


Inhoudsverantwoordelijke
drs. Frans Hendrickx
e-mail: frans.pm.hendrickx@gmail.com