Cartusiani extra Provinciam Teutoniae in religione primum suscepti qui in domibus Belgicis Nederlandicisque vixerunt

PROSOPOGRAPHIA PERPETUO EMENDATUR COMPLETUR83QUE

Nomina principalia Aliae appellationes praenominibus conexae Conspectus bibliographicus
Adamus [Abbeville]1
Domus Abbatisvilae
ante 1360
Domus Maioris Cartusiae
1360

Domus Leodiensis
initiator
fl. Liège 1360.VI.04 (ch. ?)
Le Couteulx 1889 dl. 5, 566
PB Liège 92, 1283
[PCB 1976]39 (nr. 6)
[PCBR 1999]dl. 2, 95 (nr. HFM001), 551 (nr. HFM001)
PCBR Suppl._Liège 3
[Seynaeve 1981]279-280
[Stiennon 1955]497-498
Adolphus de Essendia4
Domus Treviri
1409/10-1415
1421-1432
1437-† 1439.VI.04 (ch. 1440)5
Domus Sirikae (Sierick-les-Bains)
1415-1421

Domus Monachorum
hospes
1432-1434

Domus Leodiensis
monachus (2a professio)
1434-1437
auctor
de Assindia
de Assradia
de Sierck
[Autore & Picard 2005a]4-7
[Autore & Picard 2005b]128-1316
Bégin 1832, dl. 4, 250-251
[Blüm 1983g]345
Chevalier 1905, dl. 1, 50
[De Backer 1983a]71, 83 (nr. 1)
[De Backer 2012a]135, 147 (nr. 1)
[De Grauwe 1994a]1537
[Gruijs 1976]39
[Gruijs 1978]442
[Hendrickx 1984e]96
[Hogg 1985-1986]dl. 3, 100
[Hogg & Sargent 1988]172, 186
Keussen 1892, dl. 1:1, 74 (nr. 37:11)
Keussen 1928, dl. 1 (2e ed.), 91 (nr. 37:11)
[Klinkhammer 1972]
Le Couteulx 1890, dl. 7, 358-361
Le Vasseur 1890, dl. 2, 464-465
NBC 2005b 146
PB Liège 588
PB Monichusen 239
PB Rettel 1 9210
PB Rettel 3 411, 812
PB Trèves 1 2313, 8314
[PCB 1976]40 (nr. 13)
[PCBR 1999]dl. 2, 95 (nr. LiM001), 533 (nr. HFM002), 551 (nr. HFM002)
PCBR Suppl._Liège 5-1115
[Scholtens 1951a]17-18
[Seynaeve 1981]280-28616
[Stiennon 1955]503
[Van Hasselt 1886]27717
Joannes Adam [De Grauwe 1980b]51
Joannes de Maldegem I
Domus Sancti Audomari
ante Maium 1305

Domus Brugensis 1 monachi (Sint-Kruis)
monachus
officium: prior
aliae domus: Herne (prior)
† Herne ante 1337.V.13
[De Grauwe 1978a]1198-1199
[De Grauwe 1980b]51
De Pas 1905 9 (nr. 22)
[Declercq 2018]55, 63, 224, 306
[Delvaux 1972a]1436
[PCB 1976]201 (nr. 1656)
[PCBR 1999]dl. 2, 558, nr. HFM071 (zie ook dl. 1, 39, 146)
Nicolaus Helminey18
Domus Maioris Cartusiae
monachus

Domus Antverpeinsis 1
monachus
officium: prior
auctor
† Het Kiel (Abtwerpen) 1390.IV.13 (ch. ?)
Geliminius
Gelmineus
Hellinck
Helminc(q)
[De Grauwe & Timmermans 2009]12219
[Delvaux & De Grauwe 1993a]693-694
Delvaux Biografiche nota’s religieuzen Antwerpen-Lier 1 (kopij 91, nr. 261)
[Hendrickx 1975e]178
[Hendrickx 1984e]88
[Hogg 1982c]
[Le Couteulx 1887-1891]dl. 6, 41320
NBC 2005a 99
NBC 2005b 208
PB Anvers-Lierre 6621
[PCB 1976]258 (nr. 2221)
[PCB Suppl. 1978]39 (nr. 2221)
[PCBR 1999]dl. 2, 561 (nr. HLM097)22
PCBR Suppl. Antwerpen 1 & Lier 334
[Petreius 1609a]249
[Prims 1935]253-254
[Scholtens 1951a]12
[Timmermans 2011b]10723

>

Ananias Van Soltem (monachus Valenciennes)
Brugge moniales:
Brussel:
Bertrandus [Parisiensis] (monachus Paris)
Liège:
Joannes Militis (monachus Abbeville)
Liège:

 • 1. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticumAbbeville: susceptus in religione ante 1360. Grande Chartreuse: hospes 1360. Liège: initiator 1360.
 • 2. “Et cum ipso [Bertrandus (Parisiensis)] missi tres monachi qui tunc erant hospites in domo cartusiae, quorum unus fuit D. Bartholomaeus Proff [sic, bovengeschreven: ‘Utroff, Ann.’ = Bartholomeus Utroff] domus Gueldriae, secundus Joannes Militis, tertius Adam, qui duo postremi professi erant domus Sancti Honorati prope Abbatis villam ...”, geciteerd uit de Fundatio domus Leodiensis, in KB Brussel, hs. 4051-68 (Cat. Van den Gheyn, dl. 6, nr. 3856:8), f. 118r. – De bovengeschreven verwijzing betreft Le Couteulx 1889, dl. 5, 566 in dit biblio overzicht die in marge aan voornoemde bron refereert.
 • 3. “Fondée 1357, reçue par Elisaire prieur de chartreuse [Elzear de Grimoard 1361 - † 1367] et par les définiteurs au chapitre général de 1360, lequel chapitre nomme 1er prieur D. Bertrand, profès de Vauvert près Paris, et envoie avec lui trois moines hotes in domo Cartusiae. D. Barthelemy profès de Gueldre, D. Jean ‘Militis’, D. Adam tous deux profès de Saint Honoré d’Abbeville, commencent à habiter Pridie nonas Junii (4 Juin) anno predicto ...”, vertaald uit het Liber fundationis in RA Liège, Fonds des Chartreux, nr. 6, f. 1v.
 • 4. Curriculum pre-monasticum – Vide Auctores aliarum provinciarum in Provincia Teutoniae scribentes.
  Curriculum monasticum – Ibidem.
 • 5. Andere geciteerde sterfdata zijn: 9 juni 1439 ([Van Hasselt 1886]277), 1 juli 1439 (PB Rettel 3 8).
 • 6. Herhaling van de notitie uit voornoemd werk, aangevuld met dertien voetnoten aan het einde van de tekst.
 • 7. ch .1437: “priori domus omnium apostolorum prope leodium [Godescalcus de Seron] non fit misericordia /// Et domus ipsa per suos visitatores visitetur. Et cum per mortem domni Henrici de Bergis dudum in domo friburgi collocati cesset causa translationis domni adulphi ad dictam domum leodii ordinamus quod dictus adulphus ad domum sue professionis prope treverim indilate revertatur. Et eidem omnes libros /// intus *** penitus inter *** ditius ne occasione ipsa seipsum et provinciam suam *** hactenus fecit valeat perturbare et capitulum generale infructuose occupare sed amodo studeat cum jeronimo nostro doctore sed plangentis literæ officii vel se vel mundus *** lugeat et domnus *** pavidus prestoletur adventum *** si *** absit in pristinas perturbationes relapsus fuit per priorem quem carcerem mancipetur ad ordinis voluntatem”.
 • 8. Sub voce Catalogue de prieurs (1427-1434 D. Gerardus de Schiedam): “... ch. 1434 ... et D. Adolphus (de Essen) professus domus Trevirensis vadat ad domum Leodii et ibi professionem faciat”.
 • 9. Sub voce Priores (1430-1436 D. Joannes de Choudon): “... ch. 1434 ... et D. Adolphus, hospes de Treviri, vadat ad domum Leodii inibi professurus”.
 • 10. Sub voce Necrolgium ex chartis Cap. Gen.: “ch. 1440 obiit D. Adolphus de Assindia quondam prior domus prope Trevirim (et Rector domus Rutilae [Rettel]) habens anniversarium perpetuum associandum cum 1° anno obiit 4 junii ex. ch. 1451”.
 • 11. Sub voce 1415-1421 ch.: “ch.1440 obiit D. Adolphus de Assindia quondam prior domus prope Trevirim, habens anniversarium perptuum associandum etc. (obiit 4 junii ex ch.1451) – alias 1us Rector Rivuli Mariae [Marienfloss]”.
 • 12. Sub voce Recteurs de Marienflos: “1415-1421 ch. D. Adolphe de Essen profès et prieur de Trèves 1409-1415, mort 1e juillet 1439”.
 • 13. Sub voce Multi viri nobiles ...: “Adolphus de Assindia alias prior et Rector obiit 4 junii 1439”.
 • 14. “chapit. 1440 - dom Adolphe d’Assindia, sa date a été promise par le ch. de 1440 pour le chapitre suivant 1441 et non 1451” (ondertekend door f[rère] Y G).
 • 15. Het citaat uit “AC 100:9” betreft Hogg 1985-1986, dl. 3, 100 in dit biblio overzicht.
  De citaten nuit “AC 100:10” betreffen Hogg & Sargent 1988, 172, 186 in dit biblio overzicht.
  Het citaat uit “AC 100:24” betreft De Grauwe 1994a, 153 in dit biblio overzicht.
  De kopie uit “Scriptores Ordinis Cartusiensis. Tomus primus. Projet de rédaction des articles bio-bibliographiques” (p. 9-11) betreft Autore & Picard 2005b, 128-131 in dit biblio overzicht.
 • 16. Op p. 284 citeert hij de Anniversaria van het generaal kapittel, onderdeel van het Liber fundationis beneficiorum et memoriarum benefactorum domus Montis Omnium Apostolorum prope Leodium Ordinis Carthusiensis (bewaard in het RA Liège, Fonds des Chartreux, inv. nr. 6 (beschreven door [Seynaeve 1981]25-30), f. 27r: “Cap. 1440: Obiit dominus Adolphus de Essendia vicarius domus Treverensis cum proximo [bij benadering] IIII. die junii”.
 • 17. “ V Id. Junii ... Item [Obiit] d. Adolphus de Assradia, prior do. sancti Albani prope Treverim”, d.i. overleden op 9 juni.
 • 18. Curriculum pre-monasticum
  Curriculum monasticum – Vide Auctores aliarum provinciarum in Provincia Teutoniae scribentes.
 • 19. Op datum van 13 april 1390: “D. Nicolaus Helmincq, monachus Cartusiae et quondam prior domus Antverpiensis, qui in utraque domo multa bona scripsit”.
 • 20. https://books.google.be/books?id=oYHiPCWcAMMC&hl=nl&pg=PA413#v=onepage&q....
 • 21. Prieurs: “1359; 18 janv. D. Nicolaus Oem (c’est celui que les Annales VI, 413 [Ibidem] appellent Nicolas Helminey qui serait mort le 13 avril circa 1389”.
 • 22. Nicolaus ‘Oem’ wordt hier ten on rechte als een alias genoemd, wellicht voortvloeiend uit de verwarring omtrent deze kartuizers gesticht door een uitspraak van PB Anvers Lierre: zie supra. Ten gevolge hiervan heeft Palémon Bastin Nicolaus Helminey niet opgenomen in zijn lijst van de Kielse kartuizerpriors.
 • 23. Op datum van 13 april 1390: "Domnus Nycholaus Helminc, monachus Carthusie et quondam prior hujus domus, qui multa bona scripsit hic et in Carthusia”, gevolgd door een gelijkaardige aantekening (‘Hellinck’) geciteerd uit het Obituarium Lirense parvum Timmermans.