Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580)


Volledige referentie:

Rolf De Weijert
Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580), Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Utrecht, Utrecht, 2015, IX-(1)-504 p., 42 ill.  
[De Weijert-Gutman 2015]

Trefwoorden:

memoria, Utrecht O.Cart. (memoria)

Notities:

With a summary in English: Gifts, Burial Practices and Remembrance. Memoria in the Utrecht Charterhouse Nieuwlicht (1391-1580).