De naam Visbak te Zelem

Frans Claes S.J. schrijft in Oost-Brabant. Heemkundig tijdschrift voor het Hageland en omgeving, 20 (1983), 113:
Mensen uit de streek kennen de omgeving van de Sint-Jansberg te Zelem, en speciaal de plaats daar met de bruggen over de twee waters, de Demer en het Zwartwater, als de Visbak (zie bijv. in het artikel van F. Loix, ‘Diesterse volksmensen: Stetteke de Beir en Lowie zonder hemd’, in: Oost-Brabant, 17 (1980), 208-211, i.h.b. 209). De naam Visbak is hier een vervorming van de familienaam Fischbach, de naam van de laatste eigenaar van het kasteel op de Sint-Jansberg. In 1830 kocht Hubert Fischbach-Malacord het in 1796 opgeheven kartuizerklooster, met 34 bunder grond, van de heer Gericke, die er sinds 1798 eigenaar van was. De heer Fischbach woonde meer dan 30 jaar op de Sint-Jansberg en overleed er omstreeks 1862. Thans is op dit terrein het klooster van de zusters dominicanessen, het Monasterium Corpus Christi, gevestigd (zie J. Vrancken, Geschiedenis van Zelem, ca. 1967, blz. 201-202).