Cartusiani M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Marcellus Voet de Steenbergen
alias Pedis[
Martinus Adornes
Adournes, Audornetz
[PCB 1976]243
[PCB Suppl. 1978]36 (nr. 2073)
[PCBR 1999]dl. 1, 150
Martinus van Cauwenhoven
Martinus Greve
[Scholtens 1939a]40
Martinus Melaerts
Martinus de Schiedam
Martinus Staes
Martinus de Strythagen (Strijthagen) † 1529
alias Steinthuro, de Striithaghe, de Strüthaghe, de Stryhaghen
[De Backer 2012a]162 (nr. 198)1
[PCB 1976]246 (nr. 2099)
[PCB Suppl. 1978]36 (nr. 2099)
[PCBR 1999]dl. 2, 107-108 (nr. LiM151)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 438-4392
Matheus (monachus) [Liège] fl. 1374
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM152)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 439
Matheus de Borchloen (Borgloon) † 1484
[Seynaeve 1981]dl. 3, 440
= Mathias de Looz
Mathias de Blisia (Bilzen) † 1509
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2108g)
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM155)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 440
Mathias de Looz3 (Borgloon) † 1484
[PCB 1976]249 (nr. 2126)
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM160)4
= Matheus de Borchloen
Mathias Roerius
alias Roeris, Rueris
Mathias de Sittart (Sittard) † 1539
alias de Sittert, de Zittart
[PCB 1976]249 (nr. 2132)
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2132)
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM162)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 441
Mauritius Chauncy
alias Chamnaeus, Chancey, Chanchy, Chancoeus, Chaunchey
Maximilianus Plouvier
alias de Plouvier
[PCB 1976]250
[PCBR 1999]dl. 2, 561
[Scholtens 1939a]183
Melchior Charles
alias Caroli
[PCB 1976]250
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2140)
[PCBR 1999]dl. 2, 349
Michael de Aldenardo (Oudenaarde) † 1497
[PCB Suppl. 1978]37 (nr. 2149a)5
[PCBR 1999]dl. 2, 108 (nr. LiM163)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 441-442
Michael de Cassileto
alias Casleto, Cassel(l)eto, Mont-Cassel (Kasselberg)
Michael Corte
alias de Ypris
[PCB 1976]252
[PCBR 1999]dl. 1, 151
Michael Dierickx
alias Dierix, Dierycx, de Gandavo
Michael Jensema
[Scholtens 1939a]165, 167-168, 171-173
Michael Richars † 1410
[PCB 1976]253 (nr. 2168)
[PCBR 1999] dl. 2, 109 (nr. LiM166), 561 (nr. HFM094)
[Sanders 1990]203
[Seynaeve 1981]dl. 3, 443-444
Michael Uwens
Michael Zarenbergh
alias Saremontanus, Zarembergh
Michael-Philibertus Dennetière
alias d’Ennetières
[PCB 1976]254
[PCBR 1999]dl. 2, 202-203

  • 1. Striithaghe?
  • 2. Strüthaghe?
  • 3. Broer van Jacobus de Borkeloen.
  • 4. Hier wordt abusievelijk verwezen naar nr. LiM093 gelinkt aan Joannes van Holland als zijn broer in plaats van naar nr. LiM094 gelinkt aan Jacobus de Looz, zijn ware broer. Ook de terugverwijzing van laatstgenoemde is foutief: er wordt verkeerd verwezen naar nr. LiM158 gelinkt aan Mathias ab Ham.
  • 5. Zijn overlijden wordt hier in 1498 gedateerd.