Cartusiani N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nicolaus (monachus) [Liège] † 1397
alias Ricoldus
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2183a)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM167)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 444
= Ricoldus de Clivis ?
Nicolaus de Alusto (Aalst) † 1474
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2184a)1
[PCBR 1999]dl. 2, 120 (nr. LiCR03)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 445
Nicolaus Albergati De Puydt
Nicolaus Albergati Liebaert
Nicolaus de Beeck (Beek) † 1541
[PCB 1976]255 (nr. 2194)
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2194)2
[PCBR 1999]dl. 2, 119 (nr. LiD072)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 445
Nicolaus Behault
alias Behaultius, Bechennus, van Bergen, Montensis, a Montibus
Nicolaus Boudewijnsz
Nicolaus Brouckman
alias Broeckman, Bronckma, Brouckmans
Nicolaus Craeywerve de Biervliet
alias Crayeweine, Crayverwe de Beyernvliet, Verwilet
Nicolaus van den Dyck de Trajecto (Maastricht) † 1541
alias Delck, van den Dijck
[De Backer 2012a]163 (nr. 203)
[PCB 1976]257 (nr. 2215)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM168)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 449-450
Nicolaus Geliminius
Nicolaus Helminey
Nicolaus Gelmineus
Nicolaus Helminey
Nicolaus de Haerlem
alias de Herlem
http://www.cartusiana.org/node/7043
[PCBR 1999]dl. 1, 263-264 (nr. ALM197)
Nicolaus de Hallis (Halle) † 1522
[PCBR 1999]dl. 2, 119 (nr. LiD073)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 446
Nicolaus Hellinck
Nicolaus Helminey
Nicolaus Helminc(q)
Nicolaus Helminey
Nicolaus Helminey
alias Geliminius, Gelmineus, Hellinck, Helminc(q)
monachus Het Kiel (Antverpiae 1)
auctor
† 13.IV.1390 (ch. ?)

[De Grauwe & Timmermans 2009]1223
[Delvaux & De Grauwe 1993a]693-694
Delvaux Biografiche nota’s religieuzen Antwerpen-Lier 1 (kopij 91, nr. 261)
http://www.cartusiana.org/node/7044
[Hendrickx 1975e]178
[Hendrickx 1984e]88
[Hogg 1982c]
[Le Couteulx 1887-1891]dl. 6, 4134
NBC 2005a 99
NBC 2005b 208
[PCB 1976]258 (nr. 2221)
[PCB Suppl. 1978]39 (nr. 2221)
[PCBR 1999]dl. 2, 561 (nr. HLM097)5
PCBR Suppl. Antwerpen 1 & Lier 334
[Petreius 1609a]249
Prosopo Antwerpen 1 Religiosi per officium (prior)
[Prims 1935]253-254
[Scholtens 1951a]12
[Timmermans 2011b]1076
‘Nicolaus de Hod(d)egia (Hodeige) † 1513
alias Hoddagia
[PCB 1976]258 (nr. 2223)
[PCBR 1999]109 (nr. LiM169)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 446-447
Nicolaus Melisz
Nicolaus Oem
monachus Het KIel (Antverpiae 1)
Nicolaus de Peve (Peville ?) † 1514
[PCB Suppl. 1978]38 (nr. 2186a)
[PCBR 1999]dl. 2, 114 (nr. LiC015)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 447-448
Nicolaus de Sancto Vito (Sankt Vith) † 1519
[PCB 1976]260 (nr. 2245)
[PCBR 1999]dl. 2, 109 (nr. LiM172)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 449
Nicolaus Thornton
alias Thorneton
Nicolaus de Trajecto
= Nicolaus van den Dyck de Trajecto
Nicolaus Van den Berghe
filius Joannis Van den Berghe senior
frater Joannis Van den Berghe junior

http://www.cartusiana.org/node/7044
Nicolaus Vinx † 1503
alias Vinc
[PCB 1976]262 (nr. 2259)
[PCBR 1999]dl. 1, 152 (nr. BgM188); dl. 2, 109 (nr. LiM173)
[Seynaeve 1981]dl. 3, 450
Nicolaus Waefelaerts
Norbertus De Backere

  • 1. Zijn overlijden wordt hier in 1475 gedateerd.
  • 2. De hier voorgestelde Delck als een andere benaming berust op een foutieve interpretatie: dit is een verschrijving van de naam Dijck. Zie Nicolaus van den Dyck de Trajecto.
  • 3. Op datum van 13 april 1390: “D. Nicolaus Helmincq, monachus Cartusiae et quondam prior domus Antverpiensis, qui in utraque domo multa bona scripsit”.
  • 4. https://books.google.be/books?id=oYHiPCWcAMMC&hl=nl&pg=PA413#v=onepage&q....
  • 5. Nicolaus ‘Oem’ wordt hier ten on rechte als een alias genoemd, wellicht voortvloeiend uit de verwarring omtrent deze kartuizers gesticht door een uitspraak van PB Anvers Lierre s. v. Nicolaus Oem. Ten gevolge hiervan heeft Palémon Bastin Nicolaus Helminey niet opgenomen in zijn lijst van de Kielse kartuizerpriors.
  • 6. Op datum van 13 april 1390: "Domnus Nycholaus Helminc, monachus Carthusie et quondam prior hujus domus, qui multa bona scripsit hic et in Carthusia”, gevolgd door een gelijkaardige aantekening (‘Hellinck’) geciteerd uit het Obituarium Lirense parvum Timmermans.