Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
2017
James Hogg
Carthusian ascetism, in: Analecta Cartusiana, dl. 325, Salzburg, 2017, 5-10
[Hogg 2017a]
James Hogg
Carthusian benevolence, gentleness and meekness, in: Analecta Cartusiana, dl. 325, Salzbug, 2017, 11-13
[Hogg 2017b]
André Poisson
Das liturgische Gebet. Vier Rundbriefe des Rev. Pater General Dom André Poisson, in: Analecta Cartusiana, dl. 325, Salzburg, 2017, 14-100  
[Poisson 2017] PDF-pictogram Poisson_Das liturgische Gebet_inhoudsopgave.pdf (642.54 KB)
Irénée Jaricot
Étude du ‘Manuale’ du prieur de Buxheim, Dom Jacques Louber, in: Analecta Cartusiana, dl. 326, Salzburg, 2017, 5-60
[Jaricot 2017] PDF-pictogram Louber_Manuale_inhoudsopgave.PDF (130.31 KB)
Amand Berteloot, Geert H. M. Claassens & Willem Kuiper
Gulden Legende. De Middelnederlandse vertaling van de ‘Legenda aurea’ door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, dl. 1, Turnhout, 2017, CXCIV-(2)-411-(1) p.
[Berteloot, Claasens & Kuiper 2017]
Bertrand Révillion
L' entretien Marcellin Theeuwes: "Dieu est une sereine évidence", in: Prier n° 389, (2017), 16-21, ill.
[Révillion 2017] PDF-pictogram Révillion_L' entretien Marcellin Theeuwes.pdf (518.96 KB)
James Hogg
A life of research devoted to the Carthusians, in: Analecta Cartusiana, dl. 291, Salzburg, 2017, 5-10  
[Hogg 2017c]
Albert De Meyer & Jozef-Maria De Smet
Notes sur quelques sources littéraires relatives à Guigue Ier, cinquième prieur de la Grande Chartreuse, in: Analecta Cartusiana, dl. 291, Salzburg, 2017, 67-91  
[De Meyer & De Smet 2017] PDF-pictogram De Meyer & De Smet_Sources littéraires relatives à Guigue Ier.PDF.pdf (5.28 MB)
Maurice Laporte
Le sacerdoce de Saint Bruno, in: Analecta Cartusiana, dl. 325, Salzburg, 2017, 101-102
[Laporte 2017]
Gaston Hocquard
La solitude cartusienne d'après ses plus anciens témoins, in: Analecta Cartusiana, dl. 291, Salzburg, 2017, 93-106  
[Hocquard 2017]
2016
José Van Aelst
Ad modum Cartusiensium. Carthusian inspiration for the enclosed Saint-Agnes Convent at Maaseik, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (ed.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 65-79 (= Church history and religious culture, 96:1-2)
[Van Aelst 2016]
Tom Gaens
De bewoners van Sint-Sophia. Over de constructie van kloostergemeenschappen, de destructie van idealen en de deconstructie van pastoorslijsten, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 347-355 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens 2016b]
Matthias Eifler
Bücher in den Händen von Klosterbibliothekaren. Befunde aus dem 15. und frühen 16. Jahrhundert am Beispiel der Kartause und des Benediktinerklosters in Erfurt, in: Corine Schleif & Volker Schier (ed.), Manuscripts changing hands, Wiesbaden, 2016, 207-253, 18 ill. (= Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, 31)
[Eifler 2016]
Jan G. M. Sanders
The Charterhouse near 's-Hertogenbosch and its connection with the studio of Jheronimus Bosch, 1466-1515, in: Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel [website], Liempde, Stichtng Kartuizerklooster, 2016, z.p.  
[Sanders 2016a]
Meta Niederkorn-Bruck
Die Kartäuser. Propositum und Lebenswirklichkeit, in: Jörg Sonntag (ed.), m.m.v. Petrus Bsteh, Brigitte Proksch & Gert Melville, Geist und Gestalt. Monastische Raumkonzepte als Ausdrucksformen religiöser Leitideen im Mittelalter , Berlin-London, 2016, 142-176, 5 ill. (= Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiosen Lebens im Mittelalter. Abhandlungen, 69)
[Niederkorn-Bruck 2016] PDF-pictogram Niederkorn Bruck_Kartäuser Propositum und Lebenswirklichkeit.pdf (1.26 MB)
Jan G. M. Sanders
Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 400-(4) p., ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016b]
James Hogg
The foundation of Sheen Charterhouse, in: Analecta Cartusiana, dl. 302, Salzburg, 2016, 48-104, 2 ill.
[Hogg 2016] PDF-pictogram Hogg_Foundation of Sheen charterhouse.pdf (13.36 MB)
Jan G. M. Sanders
Historisch overzicht [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 11-18 (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Sanders 2016c]
Frans Gooskens
Idealen en macht. Het kerkelijk netwerk van Anselmus Fabri van Breda in de vijftiende eeuw en de stichting van de apostelhuizen, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor [of Philosophy], Tilburg, Tilbug University, 2016, 295-(1) p., ill.  
[Gooskens 2016]
Bernard Desmaele
Inventaire des archives de la chartreuse du Mont-Saint-André à Chercq 1313 1806, Bruxelles, 2016, 16 p. (= Archives de l'État à Tournai. Inventaires, 35)
[Desmaele 2016] PDF-pictogram Desmaele_Inventaire des archives de la chartreuse de Chercq.pdf (3.23 MB)
Tom Gaens, A.M. Van Lith-Droogleever Fortuijn & Jan G. M. Sanders
Kalendarium [Vught], in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 203-293, 1 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Gaens-Sanders 2016]
Ger Van den Oetelaar
Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de roeping van de kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg, Woudrichem, 2016, 256 p., ill. (= Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, 4)
[Van den Oetelaar 2016]
J.A.M. Hoekx, G. Hopstaken, A.M. Van Lith-Droogleever Fortuijn & Jan G. M. Sanders
De kroniek van Gerardus Eligii, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 19-145, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Hoekx-Sanders 2016]
J.G.M. Van Dijk, A.M. Van Lith-Droogleever Fortuijn, Jan G. M. Sanders & Th.M. Van Schijndel
De levensloop van Gerardus Eligii geschreven door Petrus De Wal, in: Jan G.M. Sanders (ed.), Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641), Leuven, 2016, 147-201, 3 ill. (= Miscellanea Neerlandica, 44 / Studia Cartusiana, 5)
[Van Dijk-Van Schijndel 2016]
Michael G. Sargent
Nicholas Love as an ecclesiastical reformer, in: Mathilde Van Dijk, José Van Aelst & Tom Gaens (ed.), Faithful to the Cross in a moving world: Late medieval Carthusians as devotional reformers, Leiden, 2016, 40-64 (= Church history and religious culture, 96:1-2)
[Sargent 2016]

Pagina's