Spiritualitas hodierna

- Anoniem [door een kartuizer monnik], Alleen, in de stilte, in: Benedictijns tijdschrift, 68 (2007), 98-108. — Zie bijlage.
- D'Alançon, Guillaume, Les sommets du silence, in: Famille chrétienne. Hebdomadaire catholique familiale, nr. 1916, 4-10 oktober 2014, 32-35, ill. — Zie bijlage.
- De Lassus, Dysmas, O.Cart. & Aymeric Pourbaix [interview], Des hommes ordinaires pour une vie hors de l'ordinaire, in: Famille Chrétienne, nr. 1968 (3-9 oktober 2015), 36-41.
- De Smet, Erik & Tim Peeters, Iedere christen heeft stilte nodig, in: Kerk + Leven / Klapstoel, 10 december 2008. — Zie bijlage.
- Mulitzer, Matthias, Die amerikanischen Einsiedeleien der Kamaldulenser von Monte Corona, in: Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis in die Neuzeit, dl. 4 [Analecta Cartusiana, 276:4], Salzburg 2012, 203-214.1 — Zie bijlage.
- Nissen, Peter, Kartuizers: de stille kracht van het witte paradijs, in: VolZin. Opinieblad voor geloof en samenleving, 8 / 7 (3 april 2009), 24-27. — Zie bijlage.
Peeters, Tim, Camaldulenzen vieren milleniumfeest. Duizend jaar als één dag, in: De Kovel. Monastiek tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland, 5 / 23 (juni 2012), 62-72. — Zie bijlage.
- Peeters, Tim, De ene spiritualiteit van Jezus en de vele spirituele wegen tot navolging. Mijmeringen na een bezoek aan de prior van La Grande Chartreuse, in: Emmaüs. Voor wie met Christus door de tijd wil gaan, 40 / 2 (2009), 5-12. — Zie bijlage.
- Peeters, Tim, Leven in het hart van de Kerk: de kartuizers en de kerkelijke communio, in: Communio. Internationaal katholiek tijdschrift, 32 (2007), 422-431.2 — Zie bijlage.
- Peeters, Tim, Vivere nel cuore della Chiesa: I certosini e la communio ecclesiale, in: Claretianum, 49 (2009), 195-206.3 —Zie bijlage.
- Poisson, André, Das liturgische Gebet. Vier Rundbriefe des Rev. Pater General Dom André Poisson, in: Analecta Cartusiana, dl. 325, Salzburg, 2017, 14-100.

  • 1. "Zu den Bauten des 20. Jahrhunderts dieser Orden".
  • 2. Heruitgave: [Peeters 2008].
  • 3. Italiaanse vertaling van het oorspronkelijk Nederlands artikel: Leven in het hart van de Kerk ... . Claretianum is een periodiek uitgegeven door het Istituto di Teologia della Vita Consacrata te Rome.