De lectio divina bij de Kartuizers

Auteurs:

Peeters, Tim

Volledige referentie:

Tim Peeters
De lectio divina bij de Kartuizers, in: Nieuw leven. Driemaandelijks tijdschrift van de Karmel, (2008), januari - maart, 75-79
[Peeters 2008]

Trefwoorden:

lectio divina