Over Cartusiana.org

Cartusiana.org is een netwerk van Belgische en Nederlandse onderzoekers die in diverse domeinen rond het kartuizererfgoed uit de Nederlanden werkzaam zijn. Het werd opgericht in 2005 op initiatief van Francis Timmermans († 2015) en Tom Gaens als vereniging zonder winstoogmerk1.

Cartusiana.org heeft volgende doelstellingen:

• een component van wetenschappelijke ontsluiting door middel van het opzetten, stimuleren en ondersteunen van wetenschappelijke studies en publicaties, colloquia, seminaries, symposia, en het participeren aan externe, nationale of internationale, wetenschappelijke onderzoeksgroepen, projecten en bijeenkomsten, alsook een interactief Internet-platform;
• een component van publieke dienstverlening zoals het verstrekken van advies en vorming aan individuen en verenigingen, het stimuleren en organiseren van vulgariserende publicaties, tentoonstellingsprojecten en andere manifestaties.
• het onderhoud van contacten met lokale initiativen (bv. de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel, Liempde, Nederland) en internationale organisaties (bv. Signum Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen, Nederland; Analecta Cartusiana, CERCOR, Saint-Etienne, Frankrijk)
• de instandhouding van een wetenschappelijke website, waarvan de dagelijkse leiding berust bij Tom Gaens en Frans Hendrickx