Jacob Campo Weyerman, verlicht Nederlands auteur, hekelt de levenswijze van de kartuizers

Uit: Eenige scherpe aanmerkingen over de historie des pausdoms, opgestelt by een karthuizer monnik, en in een brief overgeschikt aan den autheur Jakob Campo Weyerman, en deszelfs andwoort, verzelt door godgeleerde en zeedekundige betrachtingen over den text des Evangelists, Lukas 14. v. 20. en Ecclesiastes 2. v. 11., Amsterdam, 1734, p. 57-62.