Archiva propria Joannis [Jan] De Grauwe

Vide de Joanne De Grauwe:
[Laevaerts & Horn 1982]
[Biblio De Grauwe 2004]1
[Buyle 2012]
[Gaens 2004]
[Gaens & Timmermans 2012]
[Hendrickx 2012a]
Jan De Grauwe gehuldigd, in: Parochieblad Kerk & Leven Destelbergen, 21.03.2012.2

Documenta sub nomine “[Ex archivo proprio Joannis De Grauwe]” in hoc situ interretiali dispersa.
- Auctores XIX-XX, Guerrin, Léon-Marie: http://www.cartusiana.org/node/3102
- Auctores XIX-XX, Laporte, Maurice-Marie: http://www.cartusiana.org/node/3102

Domus
Doos Antwerpen 1 ('t Kiel > Lier) & 2 (Vught > Antwerpen)
Map 1. Documentatie van Hendrik Delvaux
Map 2. Documentatie van Albertus Pil
Map 3. Documentatie van Jan De Grauwe: notities
Map 4. Documentatie van Jan De Grauwe: druksels
Map 5. Documentatie van Jan De Grauwe: authentieke stukken (of kopieën daarvan)
Map 6. Documentatie van Jan De Grauwe: iconografisch materiaal

Doos Brugge 1 (Sint-Kruis, monniken)
Map 1. Notities
Map 2. Druksels
Map 3. Authentieke stukken (of kopieën daarvan)
Map 4. Iconografisch materiaal

Doos Brugge 2 (Sint-Andries, monialen)

Doos Chercq (Tournai)
Map 1. Notities
Map 2. Druksels
Map 3. Authentieke stukken (of kopieën daarvan)

Doos Addenda

Religiosi
De Rycke Joannes

Lambres Benoît3 (doos)
• Bibliografie Lambres (overdrukken en fotokopieën van artikels)
• Briefwisseling
- Lambres &#8594 De Grauwe (La Valsainte, 1964-1974)
- Lambres &#8594 De Pont Ignace M. O.Cart. (La Valsainte, 19 januari 1968)
- Van Dijk Gabriël O.Cart. &#8594 Lambres (Marienau, 23 april 1971)
• Citekey: Nissen 1982 niet gevonden
• Varia teksten Lambres (in machineschrift)
- À propos des éléments pour la liturgie cartusienne renovée de Vedana
- Bespreking van Karl Rahners artikel "Beten heute" (1969)
- Bespreking van Pieter Van der Meer de Walcherens boek "Maak alles nieuw" gevolgd door een paar uitweidingen naar aanleiding hiervan: Heeft het monachisme afgedaan? / Overpeinzingen (1969)
- Célébrer tourné vers l'assistance, concélébration, messes basses, communion sous deux espèces, langie vernaculaire, et les Chartreux? (La Valsainte, 29 september 1967)
- Compositie van twee melodieën: Élégie à Jésus en croix / Hymne à saint Bruno (La Valsainte, 1963)
- Correspondance en vue de restauration de notre chant, avec des moines de Solesmes surtout (1931-1973): lijst van de correspondenten)
- Dom Benoît Lambres, chartreux (par un Anonyme, 1976)
- Ma rencontre avec un Swami (1970)
- Mijn geluksgeheim (1970)
- Ministère extérieur et ordres contemplatifs (1967)
- Mystique et pseudopmystique d'auj ourd'hui (1972)
- Niet tobben, jongens (1968?): uitspraak van Anton Van Duinkerken als leidraad bij de bespreking van Godfried Bomans & Michel Van der Plas' In de kou
- Opera omnia benedict Cartusiani: een afgewezen editieproject waarvoor de medewerking werd gevraagd van de Orde en de Katholieke Universiteit Nijmegen, met verwijzing naar een ander editieplan betreft de Opera musicalia Domni B.L. in de kartuis van Miraflores
- L'Ordre Cartusien et son devoir envers Dieu et l'Église
- Pater Benedikt Lambres, kartuizer (door Gabriël Van Dijk, 1976)
- Pour un dialogue sur la pensée de l'Inde au sujet de l'expérience de Dieu (La Valsainte, 1970)
- La Question prime et/ou laudes. Quelques rappels (La Valsainte, 1971)
- Relation de Benoît M. Lambres (1950): naar aanleiding van zijn contacten met de litrurgisch musicoloog Dom Amand Degand 1924 en 1930 in Parkminster
- Les silences dans la liturgie (La Valsainte, 13 januari 1968)
- Techniek van de liturgische zang
- Vertalingen uit het Romeins brevier: Aeterne rerum Conditor, Deus Creator omnium, Nunc Sancte nobis Spiritus, Rector potens verax Deus, Rerum Deus tenax vigor (1948)
- Addendum: Titels in handschrift aan Jan De Grauwe medegedeeld door Gabriël Van Dijk
1948 (?): H. Hartdevoeties. Onderrichtingen, overwegingen, gebeden der oude kartuizers vertaald (35 p.)
1959 (?): Explications sur l'emploi des signes rythmiques dans les corrections des livres du chant cartusien [la paléographie a le dernier mot] et de la suppression de certains bémols et plus généralement de la bémolisation dans les livres cartusiens (4 p.)
1959: Le bémol et le si naturel dans le Credo... et ailleurs (2 p.)
1959: Dans quel sens les premiers chartreux ont-ils simplifié le chant grégorien? (2 p.)
1959: La preuve péremptoire de la présence des barres rythmiques dans les livres cartusiens dès avant 1141 (1 p.)
1959: La question du bémol, historique te pratique (2 p.)
1959: Si le graduel "ad codicum fidem" est écarté comme trop difficile (1 p.)
1960: Les imperfections, oublis etc. que la pratique chorale depuis Pâques a révélés dans l'Antiphonaire d'été et vespéral (2 p.)
1960: Les imperfections, oublis etc. que la pratique chorale depuis Pâques a révélés dans le Graduel: corrections à faire (1 p.)
1960: Le rythme du chant gégorien (2 p.)

Varia
- Missale secundum ordinem Carthusiensium, cum calendario et ordinatio missae (Liège, 1545-1589)
- Namen van kartuizers in Brugge 1, volgens de Listes des pensionnaires. Registre dans lequel se trouvent inscrits, par villes et communes, les noms des religieux et religieuses des couvents supprimés, avec, en note, l'indication de la date de leur décès
- Namen van kartuizers in Chercq, volgens de Listes des pensionnaires ...
- Jezuïeten werden kartuizers. Ongepubliceerde lezing waarschijnlijk gehouden te Gent in het jezuïetencollege Sint-Barbara in 1996

BijlageGrootte
PDF-pictogram Jan De Grauwe gehuldigd.PDF247.13 KB