Addenda

Antwerpen I ('t Kiel > Lier) & II (Vught > Antwerpen)

Notities
1. aantekeningen over schilderijen:
- Charles Piot, Rapport à Mr le Ministre de l'intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, Bruxelles, 1883;
- J. Van In, ‘Het karthuizersklooster’, in: Lier, vroeger en nu, 2 (1928), 36-45;
- beschrijving van een schilderij in het bezit van prof. dr. Karel Roelandts (K.U. Leuven, Germaanse Filologie, † 2010).1Zie bijlage
2. kunstschatten uit de Sint-Gummaruskerk te Lier, afkomstig uit het plaatselijke kartuizerklooster met verwijzing naar:
- Jaak Jansen, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Antwerpen: kanton Lier, Brussel, 1975, 38, 45, 72;
- Hertha Leemans, De Sint-Gummaruskerk te Lier, Antwerpen, 1972, 152, 156, 163, 218, 229, 359, 390 (= Inventaris van het kunstpatrimoniuem van de provincie Antwerpen, 1). — Zie bijlage

Iconografisch materiaal
Foto's van een Onze-Lieve-Vrouwebeeld in twee staten2: het oorspronkelijke beeld werd vervaardigd door de broeder-beeldenmaker Franciscus Botermans († 1864), tussen 1856 en 1859 werkzaam in de trappistenabdij te Chimay, en was nog in 1956 (?) opgesteld in de kloostergang van de abdij te Westmalle 3; het andere beeld lijkt een gerestaureerde versie van het oorsponkelijke beeld te zijn. Wat het oorspronkelijke beeld in het bijzonder betreft wordt in een Kroniek (1912), bewaard in het archief van de Abdij van Westmalle, verwezen naar een kartuizer herkomst; zonder enig bewijs dacht men aan de kartuis te Lier. — Zie bijlage

  • 1. Kartuizers worden op hun tocht tegengehouden door een verschijning van de heilige Petrus. Het schilderij werd hen geschonken door Franciscus Mallants, hoogstwaarschijnlijk familie van Petrus Mallants en Theodoricus Mallants.
  • 2. De hierna volgende verklaring is hoofdzakelijk gebaseerd op een aantal mededelingen (voorjaar 1978) van Jan B. Van Damme, trappist te Westmalle, en van een zekere (trappisten)broeder Jan Bosco.
  • 3. Zie de afbeelding in: Jan B. Van Damme, Geschiedenis van de Trappistenabdij te Westmalle (1794-1956), Antwerpen & Amsterdam, 1977.