Auteurs uit de Nederlanden actief in of buiten de Provincia Teutoniae, of van buiten de Nederlanden actief in de Provincia Teutoniae

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voor de naamgeving gelden de prosopgrafische regels (geleidelijke aanpassing)
Hinsichtlich der Namengebung gelten die prosopografischen Regeln (allmähliche Anpassung)
With regard to the nomenclature, the prosopographic rules are in force (gradual adaptation)
En ce qui concerne la nomenclature, les règles prosopographiques sont en vigueur (adaptation progessive)