Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796)


Volledige referentie:

Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Prosopographia Cartusiana Belgica Renovata (1314-1796), 2 dln., Salzburg, 1999, 517-(1); 573-(1) p. (= Analecta Cartusiana, 154:1-2)  
[PCBR 1999]

Trefwoorden:

Belgica O.Cart. (prosopographia), prosopographia

Notities:

Op het einde van het tweede deel bevinden zich bovendien lijsten van kartuizernamen uit Nederlandse kartuizen (p. 531-547), uit kartuizen buiten de Teutoonse provincie maar die ook in huizen van de Nederlanden hebben verbleven (p. 549-565), alsook namen van onduidelijk gekende kartuizers (p. 567-571).

Nota bene
Bij de vermelding van bronnen en werken onder de behandelde kartuizers treft men hier en daar namen van auteurs, zelfs van kartuizerplaatsen aan zonder enige bibliografische referentie. In de lijst van de “Afkorting bronnen” (p. 18-21) worden ze voorgesteld als bezorgers van persoonlijke mededelingen. Deze zijn – voor insiders welbekend – Bernaer, Delvaux, Lodewijckx, Modefroid, Stöhlker, en de kartuizen van Parkminster en Sélignac. Van deze inlichtingen bestaat er echter geen schriftelijke neerslag, zodat zij niet verifieerbaar en bijgevolg zonder betekenis zijn.
In verband met de verwijzing naar Parkminster heb ik met het kartuizerklooster St. Hugh’s Charterhouse aldaar contact genomen. Op 16.09.2021 bezorgde Prior John Babeau mij bereidwillig het document waaraan werd gerefereerd, waarvoor dank (zie [Gray 1960]). – © Frans Hendrickx.

Recensie.