Het necrologium van het karthuizer-klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht


Volledige referentie:

L. Van Hasselt
Het necrologium van het karthuizer-klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 9 (1886), 126-392  
[Van Hasselt 1886]

Trefwoorden:

necrologia, prosopographia, Utrecht O.Cart.: Necrologium (editio)

Notities:

Elektronisch raadpleegbaar.