Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Utrecht O.Cart.: Necrologium (editio)  [Clear All Filters]
1886
L. Van Hasselt
Het necrologium van het karthuizer-klooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht, in: Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 9 (1886), 126-392  
[Van Hasselt 1886]