De kartuis van Sinte-Cruys. Het kartuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis en Brugge (1318-1783)

Auteurs:

Declercq, Pol

Volledige referentie:

Pol Declercq
De kartuis van Sinte-Cruys. Het kartuizerklooster Genadedal in Sint-Kruis en Brugge (1318-1783), Brugge Sint-Kruis, 2018, 327-(1) p., ill.  
[Declercq 2018]

Trefwoorden:

Brugge 1 O.Cart. monachi (historiographia), Sint-Kruis postea Brugge O.Cart. > Brugge 1 O.Cart. monachi

Tekstmededelingen:

Inhoud
Afkortingen
Voorwoord

Deel I. La Grande-Chartreuse
De Orde van de Kartuizers
- Ontstaan en groei van de Orde
- Functies en termen in de Kartuizerorde
- De Consuetudines
- Evolutie van de Satuten
De Grande-Chartreuse als moederklooster
- Het generaal kapittel
- De eigenheid van de Kartuizerorde
- Het religieus ideaal van de Kartuizers
- Het dagelijks leven
- Economische onafhankelijkheid
- Apostolaat

Deel II. Dal van Gratiën
Het kartuizerklooster Genadedal 1318-1783
- 1318 Stichting
- 1318-1320 Vestiging
- 1320-1345 Uitbreiding
- 1345-1370 Uitbouw en verdere groei
- 1371-1398 Tot de amortisatie door Filips de Stoute. DeGentse Opstand. Het Westers Schisma
- 1398-1477 De Madonna's. Willem van Beieren. Pieter II Adornes. Taxaties door Karel de Stoute
- 1477-1528 De hervormingsbewegingen
- 1528-1578 Engelse hospites. De Contrareformatie
- 1578 De verwoesting van de kartuis in Sint-Kruis
De zoektocht binnen Brugge 1578-1611
- 1578-1584 Voorlopig in de Carmersstraat
- 1584-1608 Genadedal in de Carmersstraat
- 1608-1611 In de infirmerie Sint-Obrecht
De kartuis Genadedal in de Langestraat 1611-1783
- Verbouwingswerken
- Nieuwbouw klooster
- Nieuwe kloosterkerk
De opheffing van Genadedal

Deel III. Leven in de kartuis Genadedal
De monnik in Genadedal
- De bewoners van de kartuis
- De leefregel
De uitstraling van Genadedal
- Contacten binnen de Orde
- Contacten buiten de Orde
Bibliotheek en geestesleven
- Plaats van het boek in de Orde
- Bibliotheek en schrijfarbeid in Genadedal
Financieel beheer
Kloosterbouw
- De kartuis in Sint-Kruis
- De priorij in de Langestraat
Slotbeschouwing

Bijlagen
Bijlage I. Tabellen
- Tabel 1. Inkomsten uit renten rond 1370
- Tabel 2. Immuniteitstaks van Karel de Stoute
- Tabel 3. Weldoeners van Genadedal
- Tabel 4. Weldoeners vermeld in de ‘cartae’
Bijlage II. De priors van Genadedal
Bijlage III. De bibliotheek van Gendadedal
Bijlage IV. Inventarissen op datum van de opheffing
- Inventaris onroerend goed
- Inventaris van alle schilderijen en prenten
- Inventaris van het zilverwerk
- Inventaris van meubelen en voorwerpen
Bijlage V. Kaarten
- Eigendommen in het Brugse Vrije
- Domein van Gendadedal in Sint-Kruis

Bibliografie en bronnenstudie
- Archiefbronnen
- Literaire bronnen
- Bronnenstudie

Eindnoten