Het kartuizerklooster van Herne (1314-1534). Een prosopografische studie

Auteurs:

Schrije, Kurt

Volledige referentie:

Kurt Schrije
Het kartuizerklooster van Herne (1314-1534). Een prosopografische studie, Edingen, 1997, 311 p.  
[Schrije 1997]

Trefwoorden:

Herne O.Cart. (prosopographia), prosopographia

Tekstmededelingen:

Inhoud
Boek 1
Inleiding
Bibliografie
DEEL 1
Hoofdstuk 1: Een schets van de kartuizerorde
1. Bruno van Keulen
2. Consuetudines
3. Het bestuur van de kartuizerorde
4. De verschillende functies in het klooster
5. Het klooster en zijn bewoners
6. Levenswijze van de kartuizers
Hoofdstuk 2: Herne vóór de kartuis
1. Oorsprong en naam van de gemeente
2. Periode vóór 1211
3. De "vrijheidskeure" van 1211
4. De splitsing van de parochie
5. De verdere evolutie
Hoofdstuk 3: De geschiedenis van de Hernse kartuis
1. De legende
2. De feiten
3. Het verdere verloop van de geschiedenis

DEEL 2.
Hoofdstuk 1: Het kartuizerklooster van Heme en zijn bewoners tijdens de veertiende eeuw (1314-1411)
1. De eerste prioren
2. De overige religieuzen
3. Meester Gerard en Ruusbroec
4. De bijbelvertaling
5. De schenkers
Hoofdstuk 2: De eerste helft van de vijftiende eeuw: de start van een bloeiperiode
1. Van Joannes d'Arras (1411) tot Henricus van Loen (1456)
2. De andere functies tijdens deze periode
3. De auteurs
4. De schenkers
Hoofdstuk 3: De tweede helft van de vijftiende eeuw (1456-1500)
1. Van prior Amoldus Kaerman (1456) tot Joannes van Etterbeke (1500)
2. De overige functies in het klooster
3. Schrijvers
4. De schenkers
Hoofdstuk 4: De eerste tekenen van achteruitgang
1. Van Carolus Serraes tot Sebastianus Peeters (1500-1546)
2. De overige functies
3. De schenkers
Algemeen besluit


Boek 2
DEEL 1
De inwoners van de Hernse kartuis
DEEL 2
De schenkers van de Hernse kartuis

Grafiek 1 : Aantal inwoners tussen 1390-1534
Grafiek 2 : Totaal aantal religieuzen te Herne tussen 1390-1534

Lijst van prioren
Lijst van procuratoren
Lijst van vicarissen

Lijst van gebruikte afkortingen