Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs


Volledige referentie:

Christian De Backer, A.J. Geurts & A.G. Weiler
Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 365-(1) p., ill. (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)  
[De Backer, Geurts & Weiler 1985]

Trefwoorden:

historiographia

Notities:

Zie [De Backer 1985], [Deschamps 1985b], [Gumbert 1985], [Mertens 1985].