De Kartuizers


Volledige referentie:

Stephanus Axters
De Kartuizers, in: Stephanus Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, dl. 3: De Moderne Devotie (1380-1550), Antwerpen, 1956 [anastatische herdruk: Antwerpen, 2000], 198-225, 434-437  
[Axters 1956]

Trefwoorden:

studium litterarum

Notities:

Anastatische herdruk verschenen in: Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, 24.
Inhoudsopgave en volledige tekst van het hoofdstuk over de kartuizers met bijhorende bibliografische vermeldingen in bijlagen.