Biblio

[ Auteur(Desc)] Titel Jaar
Filters: Keyword gelijk is aan Utrecht O.Cart. (possessiones bonorum)  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
B. J. L. De Geer
Begiftigers en bezittingen van het Carthuiser convent bij Utrecht, in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, 13 (1857), 129-146  
[De Geer 1857]