Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Utrecht O.Cart. (monasticon)  [Clear All Filters]
2005
Jan De Grauwe
Chartreuse de Utrecht, in: James Hogg & Gerhard Schlegel (eds.), Monasticon Cartusiense, dl. 3, Salzburg, 2005, 191-194, 315-316, 2 ill. (= Analecta Cartusiana, 185:3)
[De Grauwe 2005h]
1975
J. P. Gumbert
Kartuize Nieuwlicht bij Utrecht (1391-1583), in: Albert Gruijs (ed.), Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen (= De Kartuizers en hun Delftse klooster, ed. R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond), Delft, 1975, 209-211
[Gumbert 1975b]
1670
Joachim Alfaura
Domus Novae Lucis Sancti Salvatoris, in: Joachim Alfaura, Omnium Domorum Ordinis Cartusiani a Sanctissimo Patriarcha Brunone fundati origines, serie chronographica et descriptione topographica. Adunantur in hoc libello ex variis ipsius Ordinis Cartusiani monumentis, Valentiae [Valencia], Hieronymus Vilagrasa, 1670, 168-169
[Alfaura 1670v]