Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Liège O.Cart. (prosopographia) and Auteur is Seynaeve, Koenraad  [Clear All Filters]
1981
Koenraad Seynaeve
De kartuis van Alle Apostelen te Luik (1357-1520). Een historische en prosopografische studie. Dl. 1: Bronnenstudie en stichtingsgeschiedenis — Dl. 2: Geschiedenis (1357-1520) — Dl. 3: Prosopografie, Lth., Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte: Geschiedenis van de Middeleeuwen, de Nieuwe Tijd en de Nieuwste Tijd, 1981, XL-531 (doorlopend) p., ill.
[Seynaeve 1981]