Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Herne O.Cart. (historiographia)  [Clear All Filters]
2014
Marc Danneels
... afspiegeling van het hemels bestaan. Van de stichting tot eind 16de eeuw, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 37-53, ill.
[Danneels 2014] PDF-pictogram Danneels_Hernse kartuis van stichting tot einde 16e eeuw.pdf (671.8 KB)
Jos Bernaer
... als boodschappers van de waarheid ... Herne als spirituele bakermat, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 55-70, ill.
[Bernaer 2014a]
Jos Bernaer
... en het huis zakte niet ineen. De zeventiende en achttiende eeuw te Herne, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 133-171, ill.
[Bernaer 2014b]
Jos Bernaer
... een laatste schuilplaats ... Van de opheffing tot nu, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 173-185, ill.
[Bernaer 2014d]
Kris Poelaert
Ons erfgoed ... Van gisteren tot morgen, in: Het zwijgzame verleden. 700 jaar kloosterkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, 2014, 187-189, ill.
[Poelaert 2014]
...
Het zwijzame verleden. 700 jaar kartuizerkroniek: Klooster van Onze-Lieve-Vrouwe-Kapelle te Herne, Herne, Gemeentelijk Studiegenootschap Hernse Kartuis, 2014, 194 p., ill.  
[Herne 2014]
2007
Julius Ost
Hoog bezoek in Herne, van eeuw tot eeuw, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 35 (2007), 81-88
[Ost 2007]
Jan Boelaert & Jozef Boelaert
De kartuis van Herne tijdens de veldtochten van Lodewijk XIV, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 35 (2007), 28-32
[Boelaert & Boelaert 2007] PDF-pictogram Boelaert & Boelaert_Herne en de veldtochten van Lodewijk XIV.PDF (585.8 KB)
2001
Julius Ost
Herne: kartuis, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 29 (2001), 202-206
[Ost 2001]
Steven Vanderputten
Kwantitatieve toepassingen in de studie van middeleeuwse kloosterhistoriografie. Een case-study voor de gemeenschappen van Herne en Scheut in de vijftiende eeuw, in: Tweede studiedag Belgische kloostergeschiedenis Algemeen Rijksarchief, 7 juni 2000. Akten, dl. 1, Brussel, 2001, 103-124 (= Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis vóór 1796, 39)
[Vanderputten2001]
1990
James Hogg
Hérinnes, Chartreuse de, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 23 (1990), 1461-1464  
[Hogg 1990b]
1984
Christian De Backer
De kartuize van Herne, in: A. J. Geurts (ed.), Moderne Devotie: figuren en facetten. Tentoonstelling ter herdenking van het sterfjaar van Geert Grote 1384-1984. Catalogus bij de tentoonstelling in het Nijmeegs Volkenkundig Museum, 28 september t/m 23 november 1984, Nijmegen, 1984, 65-67
[De Backer 1984a]
1983
André Timperman
De Hernse kartuis... een somber verhaal, in: Brabant. Tweemaandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant, Nederlandstalige gemeenschap, 2-1983 (1983), 2-9, ill.
[Timperman 1983] PDF-pictogram Timperman_ De Hernse kartuis.PDF (2.33 MB)
Johan Van Ongeval
De kartuis van Herne, Antwerpen, 1983, 16 p., ill. (= Vlaamse toeristische bibliotheek, 293)
[Van Ongeval 1983] PDF-pictogram Van Ongeval_Kartuis van Herne.PDF (1.96 MB)
...
De Kartuizers te Herne (1314-1783). Bijdragen en catalogus ter gelegenheid van de tentoonstelling ter herdenking van de 200ste verjaardag van de afschaffing van het kartuizerlooster te Herne, Edingen, 1983, 143 p., ill.  
[Herne 1983]
Rudy Duwijn
De kloostergebouwen omstreeks 1760, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 25-34, 3 ill.  
[Duwijn 1983b]
Henri Temperman , tr. Jos Bernaer
De laatste dagen van de kartuis van Herne. Bijdrage tot de geschiedenis van dit klooster, in: De Kartuizers te Herne (1314-1783), Edingen, 1983, 99-120  
[Temperman & Bernaer 1983] PDF-pictogram Temperman & Bernaer_Laatste dagen van Herne.PDF (2.4 MB)
1975
August Roeykens
Inleiding tot de geschiedenis van het kartuizerklooster te Herne, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 3 (1975),  29-38, 236-238
[Roeykens 1975]
1965
Henri Temperman
Les derniers jours de la chartreuse d'Hérinnes. Contribution à l'histoire de ce couvent, in: Annales du Cercle archéologique d'Engien, 14 (1965), 101-124, 3 ill.  
[Temperman 1965] PDF-pictogram Temperman_Derniers jours de Hérinnes.PDF (2.38 MB)
1926
Edmond Lamalle
La chartreuse de la Chapelle à Hérinnes-lez-Enghien (1314-1580), Thèse doctorale, Louvain, Université Catholique de Louvain, Département Histoire, 1926,  X-140 p., ill.  
[Lamalle 1926]