Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Herne O.Cart. (bona spiritualia)  [Clear All Filters]
1995
Roger Schrije
Een waardevol handgeschreven perkament uit 1740, in: Het Oude Land van Edingen en omliggende, 23 (1995), 180-182  
[Schrije 1995]