Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Liège O.Cart.: Hubertus patronus monachi Cartusiensis (tabula picta)  [Clear All Filters]
1984
Albert Lemeunier
De H. Hubertus, beschermheilige van een kartuizer - Luik (?), einde 15de eeuw [schilderij], in: Frans Hendrickx (ed.), De Kartuizers en hun klooster te Zelem. Tentoonstelling ter gelegenheid van het negende eeuwfeest van de Orde (1084-1984), Diest, 1984, 270, 1 ill. (= Dietsche Cronycke, 7)
[Lemeunier 1984]