Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan Utrecht O.Cart. (possessio bonorum Spengen)  [Clear All Filters]
2008
Arie A. Manten
Kartuizers: middeleeuwse bezitters van land in Laag-Nieuwkoop en Spengen, in: Tijdschrift Historische Kring Breukelen, 23 (2008), 21-29
[Manten 2008a]