Biblio

Auteur Titel [ Jaar(Asc)]
Filters: Keyword gelijk is aan homiliaria  [Clear All Filters]
1962
Raymond Etaix
L'homiliaire cartusien, in: Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, 13 (1962), 67-112  
[Étaix 1962]