Biblio

Auteur [ Titel(Desc)] Jaar
Filters: First Letter Of Title gelijk is aan P  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Jean Buyle
Pauselijk ereteken voor Jan De Grauwe, in: Wegwijs [in Destelbergen en Heusden], nr. 12 (2012), 2  
[Buyle 2012] Afbeeldingspictogram Buyle_Pauselijk ereteken Jan De Grauwe.jpg (130.38 KB)
Léon Auscher & Marc Dubois
Le pays de Chartreuse, 2e ed., Grenoble, 1931, 202-(4) p., 167 ill.
[Auscher & Dubois 1925]
Jeanne Baticle
Les peintres de la vie de S. Bruno au XVIIe s.: Lanfranc, Carducho, Le Sueur, in: Revue des arts, 8 (1958), 7-28
[Baticle 1958]
Nathalie Nabert
La pensée et les mots ou l’héritage du sens chez quelques auteurs chartreux du Moyen Âge au XVIe siècle: le cas du mot cellule, in: Jürg Ganz & Margrit Früh (eds.), Das Erbe der Kartäuser. Akten des III. Internationalen Kartäuserkongresses in der Kartause Ittingen vom 1.-5. Dezember 1999, Salzburg, 2000, 147-159 (= Analecta Cartusiana, 160)
[Nabert 2000] PDF-pictogram Nabert_Le cas du mot cellule.pdf (1.43 MB)
Rosalind Cecilia Go Green
Perfectissimus: The Carthusian Order in England, c. 1178-c.1220, Doctoral Thesis of Philosophy, Durham, Durham University: Faculty of Arts and Humanities (Department of History), 2017, 297 p.  
[Green 2017]
Eloi Delbecque
Permanence sigillographique chez les Chartreux , in: Meta Niederkorn-Bruck (ed.), Kartäusisches Denken und daraus resultierende Netzwerke vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Internationale Tagung: Kartause Aggsbach 23.-27. August 2011. Zum Anlass des 80. Geburtstags von James Hogg, dl. 1, Salzburg, 2012, 123-160, ill. (= Analecta Cartusiana, 276:1)
[Delbecque 2012]
Jac. Van Ginneken
De persoonlijkheid van Hendrik Eger en zijn invloed, in: Onze taaltuin. Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting, nationale cultuurschat en instrument voor schoone kunst, 8 (1940), 283-286  
[Van Ginneken 1940a] PDF-pictogram Van Ginneken_Invloed van Hendrik Eger.PDF (867.72 KB)
Valère Gaublomme
Persoonsnamen en toponiemen uit het rentenboek anno 1494 van de kartuize Sint-Martens-Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Het Land van Aalst, 26 (1974), 97-123
[Gaublomme 1974a] PDF-pictogram Gaublomme_Persoonsnamen en toponiemen uit het rentenboek anno 1494 van de kartuize Sint-Martens-Bos.pdf (6.79 MB)
Valère Gaublomme
Persoonsnamen uit het rente- en pachtregister anno 1426 van de kartuis van Sint-Martens-Lierde, in: Vlaamse stam, 10 (1974), 453-456, 499-506
[Gaublomme 1974b]
Valère Gaublomme
Persoonsnamen uit het rentenregister anno 1494 van de kartuize Sint Maartens Bos te Sint-Martens-Lierde, in: Vlaamse stam, 11 (1975), 243-250
[Gaublomme 1975] PDF-pictogram Gaublomme_Persoonsnamen uit het rentenregister van Sint Martens Bos.pdf (1.49 MB)
W. N. M. Beckett
The Perth charterhouse before 1500, in: Analecta Cartusiana, dl. 128, Salzburg, 1988, III-XII, 1-74
[Beckett 1988]
Edward Devitt
Peter Blomevenna, in: The Catholic Encyclopedia, 2 (1907), 602-603  
[Devitt 1907]
Peter Nissen
Peter van Blommeveen's writing Assertio purgatorii (1534-1535): a polemical treatise against Münsterite anabaptism, in: James Hogg (ed.), Die Kartäuser und die Reformation. Internationaler Kongress [Buxheim] vom 24. bis 27. August 1983, dl. 1, Salzburg, 1984, 160-191 (= Analecta Cartusiana, 108:1)
[Nissen 1984a]
Demetrio S. Yocum
Petrarch's humanist writing and Carthusian monasticism. The secret language of the self, Turnhout, 2013, XVIII-308 p., 30 ill. (= Medieval Church Studies, 26)
[Yocum 2013]
Stanislas Autore
Petrejus, Théodore, in: Dictionnaire de théologie catholique, 12:1 (1933), 1352-1353  
[Autore 1933]
Michael Becht
Petrejus, Theodorus, in: Lexikon für Theologie und Kirche, 3e ed., 8 (1999), 87
[Becht 1999] PDF-pictogram Becht_Petreius Theodorus.PDF (260.16 KB)
H. J. J. Scholtens
Petrus Christus en zijn portret van een kartuizer, in: Oud-Holland. Driemaandelijks tijdschrift voor Nederlandse kunstgeschiedenis, 75 (1960), 59-72, ill.  
[Scholtens 1960]
Dirk Sacré
Petrus Daems, kartuizer, laat-humanistisch dichter, in: Nationaal biografisch woordenboek, 14 (1992), 147-149
[Sacré 1992]
Jan De Grauwe & Francis Timmermans
Petrus De Wal: Calendarium Cartusiense Bruxellensis, Salzburg, 2009, VII-(1)-422 p. (= Analecta Cartusiana, 279:[1])  
[De Grauwe & Timmermans 2009]
J. Van Mierlo
Petrus Diesthemius met een nota over C. Crul en de spelen van Gent, 1539, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, 62 (1952), 267-288
[Van Mierlo 1952]
Joannes-Franciscus Foppens
Petrus Dorlandus, in: Joannes-Fppens, Bibliotheca Belgica, sive viroum in Belgio vita, scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura. Continens scriptores a clariss. viris Valerio Andrea, Auberto Miraeo, Francisco Sweertio ... recensitos, usque ad annum M.D.C.LXXX, dl. 2, Bruxellis [Brussel], Petrus Foppens, 1739, 973-974
[Foppens 1739] PDF-pictogram Foppens_Petrus Dorlandus.PDF (518.24 KB)
Valerius Andreas
Petrus Dorlandus, in: Valerius Andreas, Bibliotheca Belgica: de Belgis vita scriptisque claris. praemissa topographica Belgii totius seu Germaniae Inferioris descriptione, editio renovata, & tertia parte auctior, Lovanii [Leuven], Iacobus Zegers, 1643, 735-737
[Andreas 1643] PDF-pictogram Andreas_Petrus Dorlandus.PDF (653.12 KB)
Valerius Andreas
Petrus Dorlandus, in: Valerius Andreas, Biblotheca Belgica, in qua Belgicae seu Germaniae Inferioris provinciae, urbesque Viri item in Belgio vita scriptisque clari & librorum nomenclatura, Lovanii [Leuven], Henricus Hastenius, 1623, 660-661  
[Andreas 1623] PDF-pictogram Andreas_Petrus Dorlandus.PDF (323.24 KB)
R. Vos
Is Petrus Dorlandus de auteur van de Elckerlijc?, in: Ons geestelijk erf, 39 (1965), 408-425  
[Vos 1965a] PDF-pictogram Vos_Dorlandus auteur van Elckerlijc (1.46 MB)
J. Reynaert
Petrus Dorlandus, Die historie des patriarchen sijnte Joseph; andere vrome geschiedenissen en sermoenen — UB Gent, hs. 895 (1500 en 1503, regularissen van Sint-Luciadal te Sint-Truiden), in: J. Reynaert, Catalogus van de Middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de Universiteit te Gent, dl. II/1: De handschriften verworven na 1852 (deel 1), Gent, 1996, 41-47 (= Werken uitgegeven door de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte, 182)
[Reynaert 1996]

Pagina's