Biblio

[ Auteur(Asc)] Titel Jaar
Filters: First Letter Of Last Name gelijk is aan G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Régis Guyotat
Chartreux de La Verne, in: Le Monde, 1992, 11 janvier, p. 25, 2 ill.
[Guyotat 1992]
Stéphane Guyot
La céramique en chartreuse au XVIIIe siècle. Pratiques alimentaires éclairées par la découverte de neuf vaisseliers, in: Martine Valdher (ed.), Moines et moniales dans l’Ordre des Chartreux: l’apport de l’archéologie. Actes du Premier Congrès international d’Archéologie cartusienne, 22-25 juin 2006, Salzburg, 2007, 159-184 (= Analecta Cartusiana, 245)
[Guyot 2007]
Edmund Gurdon
Lanspergius, in: The Catholic Encyclopedia, 8 (1910), 793  
[Gurdon 1910]
Edmund Gurdon
Heinrich von Dissen, in: The Catholic Encyclopedia, 5 (1909), 46-47  
[Gurdon 1909]
Franz Günther
Drehbare Lesezeichen aus Kartäuserklöstern, in: Franz Günther (m. m. v. Reiner Nolden), Kostbare Bücher und Dokumente aus Mittelalter und Neuzeit. Katalog der Ausstellung der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs Trier, Trier, 1984, 33-34 (= Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken, 8)
[Günther 1984]
J. P. Gumbert
Over kartuizerbibliotheken in de Nederlanden, in: Contributions à l'histoire des bibliothèques et de la lecture aux Pays-Bas avant 1600 / Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de Nederlanden vóór 1600, Brussel, 1974, 159-186, 4 ill. (= Archief- en bibliotheekwezen in België, 11)  
[Gumbert 1974b] PDF-pictogram Gumbert_Kartuizerbibliotheken Nederlanden.PDF (3.52 MB)
J. P. Gumbert
Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert, Leiden, 1974, XVI-(2)-365 p., 165 ill.  
[Gumbert 1974a]
J. P. Gumbert
Jan van Brederode: een beetje nieuw licht uit Nieuwlicht, in: Christian De Backer, A. J. Geurts & A. G. Weiler (eds.), Codex in context. Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven aangeboden aan Prof. Dr. A. Gruijs, Nijmegen & Grave, 1985, 161-174, 1 ill. (= Nijmeegse codicologische cahiers, 4-6)
[Gumbert 1985]
J. P. Gumbert
Prosopographie der Mönche von Nieuwlicht bis 1430, in: J. P. Gumbert, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert, Leiden, 1974, 42-60
[Gumbert 1974c]
J. P. Gumbert
Een Engels Imitatio-handschrift bij de Brugse kartuizers, in: Ons geestelijk erf, 48 (1974), 287-289, 1 ill.  
[Gumbert 1974d] PDF-pictogram Gumbert_Engels Imitatio-handschrift bij de Brugse kartuizers .PDF (461.2 KB)
J. P. Gumbert
Eine merkwürdige Kartäuserhandschrift aus Delft, in: Hermann Josef Roth (ed.), Geschichte und Kultur der Kartäuser. Tagung am 21. und 22. Oktober 1979 in Köln, Bregenz, 1980, 10 (= Cistercienser Chronik, 87:1)  
[Gumbert 1980]
J. P. Gumbert
Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert (Teildruck), Dth., Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Letteren, 1972, XV-(1)-111 p.  
[Gumbert 1972]
J. P. Gumbert
Kartuize Nieuwlicht bij Utrecht (1391-1583), in: Albert Gruijs (ed.), Kartuizen in de Nederlanden (1314-1796). Klein monasticon en literatuuroverzicht van de geschiedenis der Zuid- en Noordnederlandse kartuizen (= De Kartuizers en hun Delftse klooster, ed. R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond), Delft, 1975, 209-211
[Gumbert 1975b]
J. P. Gumbert
What do we want to remember? Memories in the manuscripts of two Dutch monasteries: the Benedictine abbey of Egmond and the Utrecht Charterhouse, in: Jeroen Deploige & Renée Nip (eds.), Manuscript and memory in religious communities in the medieval Low Countries, Turnhout, 2015, 19-35 (= The Medieval Low Countries, 2 / special issue)
[Gumbert 2015]
J. P. Gumbert
De Kartuizers en hun Delftse klooster, in: R. Rothfusz & A. J. H. Rozemond (eds.), De Kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum, Delft, 1975, 9-16
[Gumbert 1975a]
Guy Guldentops
De kluizenaar politiseert. Dionysius de Kartuizer over individu en gemeenschap, in: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 18 (2004), 69-82
[Guldentops 2004] PDF-pictogram Guldentops_Dionysius de Kartuizer over individu en gemeenschap.PDF (1.95 MB)
Paola Guglielmotti
I Certosini, in: Giancarlo Andenna (ed.), Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglia del terzo millennio, Milano, 2001, 365-378
[Guglielmotti 2001]
Henri Guerlin
La Grande Chartreuse sans les Chartreux, in: Henri Guerlin, Aux pays de la prière, 2e ed., Tours, 1910, 274-284
[Guerlin 1910]
Pierre Guérin
Association des chartreux et des jésuites pour ouvrir une carrière en 1663, in: Bulletin du Cercle historique de Fléron, décembre (1989), 81-82
[Guérin 1989]
Pierre Guérin
Les derniers chartreux de Liège, in: Bulletin du Cercle historique de Fléron, septembre 1988 (1988), 18-20
[Guérin 1988]
Otto Gründler
Devotio moderna atque antiqua. The Modern Devotion and Carthusian spirituality, in: Rozanne Elder (ed.), The spirituality of Western Christendom, dl. 2: The roots of the modern Christian tradition, Kalamazoo (Mich.), 1984, 27-45, 300-303 (= Cistercian studies series, 55)
[Gründler 1984] PDF-pictogram Gründler_Devotio Moderna atque antiqua.pdf (2.59 MB)
Albert Gruijs
Delft - Saint Barthélemy de Delft, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Paris, 1977, 271 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977i] PDF-pictogram Gruijs_Delft_Saint Barthélemy de Delft.pdf (829.51 KB)
Albert Gruijs
Hendrik Jan Joseph Scholtens, Nuenen (NB) 10 maart 1895 - Maastricht 1 augustus 1978, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkundde te Leiden 1981-1982, (1983), 93-100
[Gruijs 1983]
Albert Gruijs
Anvers - Sainte Caterine au Mont Sinai de KIel, in: Albert Gruijs, Cartusiana: un instrument heuristique, a heuristic instrument, ein heuristischer Apparat, dl. 2: Maisons, Paris, 1977, 230-231 (= Institut de Recherche et d'histoire des textes: bibliographies, colloques, travaux préparatoires)
[Gruijs 1977c] PDF-pictogram Gruijs_Anvers_Sainte Caterine au Mont Sinai de KIel .pdf (1.28 MB)
Albert Gruijs
Kartuizrs leven al negenhonderd jaar in vrijheid en vreugde. Vergeten heilige Bruno stichtte een Orde die nog springlevend is, in: Katholiek Nieuwsblad, 1984, 12 oktober, p. 7, 3 ill.
[Gruijs 1984]

Pagina's