Geldolphus Nausnijdere, schepen van Leuven, in gebed geknield met zijn beschermheilige Geldolphus.jpg