Redactionele tekens

° geboren
overleden
? onzeker, waarschijnlijk
*** familienaam van auteur onbekend1
/ 1... verwijzing naar de pagina in een locatie op internet (url)2
< herkomstig van, ontleend aan
> zie3
>> zie ook
> < beïnvloed door, beïnvloeding van, wisselwerking tussenGebruikte tekens bij de uitgave van bronteksten

| einde van een lijn
|| einde van een bladzijde of kolom
*** onleesbare letters of blanco ruimte in een brontekst
/// doorgehaald woord in de brontekst (ten gevolge hiervan onleesbaar)
( ) opgeloste afkortingen in een brontekst
[ ] informatie door de uitgever van een brontekst aan deze toegevoegd
< > een ontbrekend deel in de brontekst door de uitgever toegevoegd
... een door de uitgever weggelaten deel van de brontekst
  • 1. Geplaatst achter de voornaam.
  • 2. Geplaatst na het url-adres waaraan gerefereerd wordt.
  • 3. Geplaatst tussen twee plaatsnamen betekent het: van de ene naar de andere plaats.