Redactionele tekens

° geboren
overleden
? onzeker, waarschijnlijk
**** familienaam van auteur onbekend
/ 1... verwijzing naar de pagina in een locatie op internet (url)1
< herkomstig van, ontleend aan
> of zie
>> zie ook
> < beïnvloed door, beïnvloeding van, wisselwerking tussenGebruikte tekens bij de uitgave van bronteksten

| einde van een lijn
|| einde van een bladzijde of kolom
**** onleesbare letters of blanco ruimte in een brontekst
/// doorgehaald woord in de brontekst (ten gevolge hiervan onleesbaar)
( ) verklarende commentaar bij de brontekst
< > een ontbrekend deel in de brontekst door de uitgever toegevoegd
... een door de uitgever weggelaten deel van de brontekst
  • 1. Geplaatst na het url-adres waaraan gerefereerd wordt.