Sint-Andries-Brugge: Initiaaldecoratie (Leven van Jezus 1436) [1]

Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van Jezus
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, hs. IV 133, fol. 2r.

Bron: [Deschamps 1969]69.