Cornelius Jansonius de Schoonhoven O.Cart.: Inde Cleedinghe, Inde professie [MS. Brugge 2 moniales (Brugge)]

bibliotheca Antwerpen, Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen)
sectio Handschriften
codicis numerus Neerl. 6 (olim 6)
foliorum numerus 16 f.
auctor (vicarius) Cornelius Jansonius Schoonhovius O.Cart.
titulus 1us Inde cleedinghe met Ghebet (f. 1r-9v)
titulus 2us Inde professie met Ghebet ( f. 9v-16v)
scriptor M. B. [Boudins Margaretha] O. Cart.
origo Brugge: kartuizerinnen
datatio post 1594
biblio - [Moereels 1946] (editie met bespreking van het handschrift)
- [Hendrickx 1987]98-99 (zie bijlage)
- [Sanders 1990]193
- Stooker, Karl & Theo Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden, 2 dln., Leuven 1997 (= Miscellandea Neerlandica, 15-16) > dl. 1: Studie, 231; dl. 2: Repertorium, 371-372 (nr. 1118)
internexus Antwerpen, Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, hs. Neerl. 6
Leiden, BNM-I > Antwerpen, RG : Neerl. 6
MMFC 12810
exemplar electronicum http://anet.uantwerpen.be/digital/opacuantwerpen/uarg/dg:ua:1168/N