Map 2. Documentatie van Albertus Pil

1. Brieven (3) van de Lierse prior Antonius a Fine (vanden Eynde) aan de Grande Chartreuse in verband met de slechte situatie van zijn klooster1, respectievelijk gedateerd
1.1 op 13 februari 1589;
1.2 op 13 maart 1589;
1.3 op 9 september 1589. — Zie bijlagen.
2. Koninklijke Bibliotheek Brussel, hs. 4051-68: Petrus De Wal, Miscellanea historiae Carthusiensis:
2.1 fol. 182 v°: Gerardus Eligii. — Zie bijlage.
2.2 fol. 184 v°- 185 r°: Gerardus Eligii te Antwerpen. — Zie bijlage.
3. Koninklijke Bibliotheek Brussel, hs. 7043-48: Petrus De Wal, Collectaneum rerum gestarum et eventuum Cartusiae Bruxellensis cum aliis externis tam patriae tam ordinis (4 dln.):
3.1 dl. 3, fol. 244 r°(1614) Petrus Daems. — Zie bijlage.
3.2 dl. 3, fol. 246 r°(1614) Hubertus Faucompré, Joannes d'Anthinne, Joannes Emmechoven, Joannes Romelius. — Zie bijlage.
3.3 dl. 3, fol. 282 r°(1617) verspreiding van Den Bosch, aankoop te Antwerpen. — Zie bijlage.
3.4 dl. 4, fol. 12 v°(1619) bezoek van Petrus Daems aan de Grande Chartreuse. — Zie bijlage.
3.5 dl. 4, fol. 31 r° - 31 v°(1620) Maximilianus Plouvier. — Zie bijlage.
3.6 dl. 4, fol. 37 r°(1621) Hubertus Fauconpré. — Zie bijlage.
3.7 dl. 4, fol. 42 r°(1621) ordinatio Provinciae, Arnoldus de Kegel. — Zie bijlage.
3.8 dl. 4, fol. 52 r° e.v. (1621) Gerardus Eligii naar Den Bosch en fol. 61 r°(1622) ordinatio Provinciae. — Zie bijlage.
3.9 dl. 4, fol. 74 r°(1623) Antwerpse stichting. — Zie bijlage.
3.10 dl. 4, fol. 104 v° - 182 r°(1624-1631) — Zie bijlage:
(1) fol. 104 v°(1624) nieuwe stichting te Antwerpen;
(2) fol. 117 v° - 118 r°(1625) Gulielmus Willems;
(3) fol. 120 v°(1625) Vincentius Knibbe;
(4) fol. 126 r°(1626) Maximilian Plouvier;
(5) fol. 137 v°(1627) Joannes Emmechoven, Arnoldus Keghel;
(6) fol. 140 r°(1627) wisseling te Antwerpen: Arnoldus Keghel, Vincentius Knibbe, Judocus Gindertalen;
(7) fol. 150 v°(1628) laatste visitatie Den Bosch;
(8) fol. 159 r°(1629) Antwerpen krijgt prior;
(9) fol. 167 r°, 168 r°(1630) Maximiliaan Plouvier;
(10) fol. 169 r°(1630) Joannes Richard;
(11) fol. 178 v°(1631) rentebetwisting tussen Leuven en Antwerpen;
(12) fol. 182 r°(1631) Judocus Gindertalen.

  • 1. De bron waarvan deze transcriptie werd gemaakt, is niet medegedeeld.